Gå direkt till innehåll
Kävlinge kommuns nya medborgarhus i Stationsstaden börjar ta form. Under sommaren kommer stomme och bjälklag att ta plats och till hösten kommer de prefabricerade väggarna.
Kävlinge kommuns nya medborgarhus i Stationsstaden börjar ta form. Under sommaren kommer stomme och bjälklag att ta plats och till hösten kommer de prefabricerade väggarna.

Nyhet -

Centrum tillgängligt för alla – målet när Kävlinge växer

Bygget av Stationsstaden i Kävlinge har tagit ordentlig fart. Många nya Kävlingebor har redan flyttat in och nya grannar är på väg. Det sjuder av liv i området och under våren har Kävlinge kommun projekterat parker och torg. I takt med att Kävlinge utvecklas ställs andra krav på service och tillgänglighet. Som ett led i detta ser kommunen nu över parkeringssituationen i centrum.

Framför det nya medborgarhuset vid järnvägen kommer Östra stationstorget att byggas och i Stationsstaden projekteras nu en större park, Kaptensparken, och två mindre grönområden. 

- Det betyder att vi planerar hur vi tänker att det ska komma att se ut. Vid årsskiftet hoppas vi kunna visa skisser, förklarar Niclas Jensen, projektchef på Kävlinge kommun.

  Utveckling av gammalt och nytt

  Stationsstaden kommer att vara en byggarbetsplats under en lång tid framöver. Samtidigt måste familjer som flyttar in och människor som arbetar här ha en välfungerande vardag.

  - Vi färdigställer vägarna efter hand som olika delar av området står klart. På så vis minskar vi risken för att tung trafik kör sönder ytskiktet med dyra reparationer som följd, berättar Niclas Jensen.

   Med den nya stadsdelen bildas en ny större centrumkärna i Kävlinge, med en västlig och en östlig del.

   - Samtidigt som Stationsstaden växer fram ska vi fortsätta utveckla Mårtensgatan och kvarteren däromkring, förklarar Niclas Jensen.

    I våras inleddes ”BID Kävlinge Furulund”, ett projekt för centrum- och samhällsutveckling där kommunen, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och invånare tillsammans ska sätta fokus på olika utmaningar och framtidstankar.

    Tillgänglig stadskärna med parkeringsavgift

    I den trivsamma småstad som växer fram kommer fler människor att bo och arbeta. Det ställer nya krav på service och tillgänglighet.

    - Vi vill ha ett levande centrum med butiker och caféer som även människor som bor utanför Kävlinge tätort ska kunna ta sig till. Det ska också vara enkelt att pendla från Kävlinge station för de som bor i byarna runtomkring, förklarar Alf Lundberg, trafikplanerare på Kävlinge kommun.

     Kävlinge kommun ser därför över parkeringsmöjligheterna i centrum och utarbetar ett förslag som innebär att parkeringsplatser i Kävlinges mest centrala delar beläggs med en avgift.

     - Med parkeringsavgifter ökar vi flödet och gör centrum och stationen mer tillgänglig för de som behöver ta sig dit med bil, förklarar Alf Lundberg.

      Förslaget presenteras i sin helhet till hösten och kommer att innehålla alternativ såväl för de som ska göra ett snabbt ärende som för de som parkerar ofta i området, exempelvis pendlare och boende. Målet är ett centrum tillgängligt för alla.

      Ämnen

      Kategorier

      Regioner

      Presskontakt

      Kontakt Kävlinge

      Kontakt Kävlinge

      Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

      100% välkommen!

      Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

      Kävlinge kommun
      Kullagatan 2
      244 31 Kävlinge
      Sverige