Gå direkt till innehåll
Ingen kö för bygglov

Nyhet -

Ingen kö för bygglov

Med tydligare information, enklare ansökningsprocess och omprioriteringar har Kävlinge kommun helt lyckats ta bort köerna för ansökan om bygglov. Nya bygg- och miljöchefen Aida Zubic Prag berättar om de förbättringar som gjorts.

Efter en pressad situation under pandemin, där den ovanligt stora mängden bygglovsärenden i kombination med sjukskrivningar och vakanta tjänster gjorde att ärenden lades på hög har Kävlinge kommuns bygglovsavdelning nu kommit ikapp. Sedan en tid tillbaka är det inte längre någon kö för nyinkomna bygglovsansökningar.

-Vi prioriterar de ärenden som kommer in nu så att vi inte skapar nya högar. Parallellt arbetar vi med att beta av de ärenden som är kvar sedan pandemin, exempelvis de som väntar på slutbesked efter nybyggnation, förklarar Aida Zubic Prag, som i november tillträdde som chef för enheten Bygg och miljö på Kävlinge kommun.

Nya e-tjänster och enklare taxa

En rad förbättringar har genomförts för att göra det enklare att söka bygglov.

-Vi har skapat e-tjänster så att du kan göra din ansökan när och var det passar dig. Med e-tjänsten blir det också tydligt vilka handlingar du behöver bifoga. Det har lett till att färre ansökningar behöver kompletteras, vilket gör att handläggningstiden blir betydligt kortare. Enklare för medborgaren och mer effektiv handläggning hos oss, ler Aida Zubic Prag.

Förutom de nya e-tjänsterna har hemsidan gjorts om med ny information och exempelhandlingar för att göra det ännu mer tydligt och enkelt att ansöka om bygglov. Dessutom har avgifterna justerats så att den som funderar på att söka bygglov på förhand kan se vad det kommer att kosta.

-Att söka bygglov är något du gör en eller kanske två gånger i livet och det kan upplevas som ganska komplext. Därför vill vi göra det så enkelt som möjligt, säger Aida Zubic Prag.

Boka tid för rådgivning

Aida berättar att även om informationen på hemsidan är tydlig kan många känna sig osäkra på vad som gäller för just dem. Kommunens bygglovshandläggare har en rådgivande roll och den som står i byggtankar är välkommen att boka tid för rådgivning.

-Att få bolla tankar med en bygglovshandläggare relativt tidigt i processen är mycket uppskattat. Du får möjlighet att testa dina idéer och får på så vis en bättre uppfattning om vad som kan komma att fungera och vilka handlingar som behövs när du ska ansöka, berättar Aida Zubic Prag.


Bygglov och bygganmälan - detta gäller

Handläggningstiden för bygglov är tio veckor och för bygganmälan är fyra veckor. Handläggningstiden räknas från det att ett ärende är komplett.

Tillbyggnad, pool eller staket - vad gäller? Läs mer på kommunens hemsida om vilka regler som finns för olika byggprojekt


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Aida Zubic Prag

Aida Zubic Prag

Chef bygg och miljöenheten 046-280 40 30

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige