Gå direkt till innehåll
Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

Nyhet -

Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

PEPP är ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv och ett unikt samarbete mellan tre kommuner för att minska ohälsan. Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har med stöd från Europeiska Socialfonden genomfört kompetensutveckling för samtliga arbetsplatser och chefer anpassade efter just deras behov.

Den psykiska och fysiska ohälsan har ökat markant i Sverige de senaste åren. Ökad stress, högre tempo och höjda krav i arbetslivet men även i privatlivet, är några orsaker till en ökande ohälsa. Hösten 2017 startades EU-projektet PEPP i syfte att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer utvecklas och mår bra. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

- Vi vet att det är viktigt med förbyggande åtgärder och insatser för friskare och längre arbetsliv. För att samspelet mellan människor på en arbetsplats ska fungera fyller engagemang och hälsa en viktig funktion. Genom att arbeta förebyggande med ett hållbart arbetsliv kan vi rekrytera, utveckla och behålla våra organisationers kompetens samt höja frisknärvaron. PEPP är en del av vår långsiktiga satsning för att kunna erbjuda våra medarbetare och chefer ett hållbart och utvecklande arbetsliv, säger Lars-Åke Ståhl - kommundirektör i Burlövs kommun, Katarina Pelin - kommundirektör i Lomma kommun och Mikael Persson - kommundirektör i Kävlinge kommun.

25 000 kompetensutvecklingstimmar för 4 500 personer

Ett hållbart arbetsliv är meningsfullt, hanterbart och begripligt med god balans mellan engagemang och återhämtning. Med utgångspunkt från detta har PEPP kartlagt behov och genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser. PEPP har erbjudit 16 olika aktiviteter med syfte att bidra till ett engagerat medarbetarskap och hälsofrämjande ledarskap. 25 000 kompetensutvecklingstimmar har genomförts inom projektet. Läs mer om EU-projektet PEPP och dess innehålllänk till annan webbplats. Projektet pågår fram till 31 oktober 2019. Resultat kommer att publiceras i en rapport på respektive kommuns webbplats.

Fullsatt konferens 4 oktober

För att sprida erfarenheter, resultat och inspirationen håller PEPP en konferens i Malmö den 4 oktober. Intresset är stort - 300 personer från organisationer och myndigheter som arbetar inom området deltar. Passa på att ta del av PEPP:s resultat och mingla med deltagare och kommunledning. Läs mer om konferensen ”Hållbart arbetsliv i fokus”.länk till annan webbplats

Aktiviteter för god hälsa och god arbetsmiljö

19 aktiviteter, alla med syftet att öka förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetare utvecklas och mår bra. Varje arbetsplats och respektive chefer har tilldelats aktiviteter efter kartlagt behov. Exempel på aktiviteter inom PEPP:

”Med små medel kan jag göra mycket på egen hand”länk till annan webbplats:

Läs om vad psykiatrihandläggaren Christian Hansson tog med sig från en praktisk aktivitet om hälsa, fysisk rörelse och återhämtning.

Kontorsutrustning som är bra för kroppen och knoppenlänk till annan webbplats:

Den administrativa personalen på Alfredshällskolan i Lomma kommun testade kontorsutrustning som främjar rörelse på jobbet.
- Detta är nog det bästa som har hänt mig på jobbet, säger Gabrielle Vestlund, administratör.

Engagemang – en viktig ingrediens i ett hållbart arbetslivlänk till annan webbplats:

Alla medarbetare i våra tre kommuner fick möjlighet att gå på en interaktiv föreläsning om grunderna i vad ett engagerat medarbetarskap är och vad det betyder för oss själva, vår arbetsplats och organisationen.

Hälsofrämjande ledarskap bidrar till välmående arbetsplatserlänk till annan webbplats:

Chefer berättar om deras syn på PEPP.

Vill du veta mer om projektet? Vill du prata med medarbetare och chefer som deltagit? Hör av dig till pepp@kavlinge.se.

För mer information, kontakta:

Sofia Floreby
Projektledare
E-post: Sofia.Floreby@kavlinge.se
Telefon: 046-739924

Malin Fajersson
HR-chef, Burlövs kommun
E-post: Malin.Fajersson@burlov.se
Telefon: 040-6256991

Marie Härstedt HR-chef, Lomma kommun
E-post: Marie.Harstedt@lomma.se
Telefon: 040-6411158

Elin Willerud
HR-chef, Kävlinge kommun
E-post: Elin.Willerud@kavlinge.se
Telefon: 046-739140

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kontakt Kävlinge

Kontakt Kävlinge

Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

Relaterad media

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige