Gå direkt till innehåll
Camilla Mårtensen, Pia Almström och Johan Ericsson undertecknade under gårdagen en avsiktsförklaring att öppna en familjecentral i Kävlinge i samarbete med Region Skåne.
Camilla Mårtensen, Pia Almström och Johan Ericsson undertecknade under gårdagen en avsiktsförklaring att öppna en familjecentral i Kävlinge i samarbete med Region Skåne.

Pressmeddelande -

Familjecentral planeras i Kävlinge

Barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst under ett tak – det kan snart bli verklighet i Kävlinge. Som ett första steg på vägen undertecknade Kävlinge kommun och Region Skåne igår en avsiktsförklaring i syfte att etablera en familjecentral i kommunen.

- Med en familjecentral får vi de bästa förutsättningarna för att arbeta förebyggande och i ett tidigt skede kunna erbjuda familjer stöd och hjälp. Målet är att alla barn i Kävlinge kommun ska få en trygg och jämlik uppväxtmiljö, säger Johan Ericsson, ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden.

Genom att samla öppen förskola, socialrådgivare och hälsovård i samma lokaler får Kävlinge kommuns barnfamiljer smidig tillgång till mycket av den service som efterfrågas under småbarnsåren. Samtidigt ökar möjligheterna till samarbete för de verksamheter som flyttar in.

- Med ett ökat samarbete hoppas vi tidigt kunna fånga upp de som behöver extra stöd. Att uppmärksamma ett sådant behov tidigt i ett barns liv ökar chanserna för en god hälsa, i första hand hos barnen men i förlängningen även i familjen, förklarar Johan Ericsson.

Den öppna förskolan kommer att utgöra navet för verksamheten. Här är barn upp till fem år och deras föräldrar välkomna. Syftet med verksamheten är att erbjuda en pedagogisk plats för möten, lek och lärande.

- I denna miljö vill vi att föräldrar ska kunna få det stöd de behöver på ett enkelt och lättillgängligt sätt. En socialrådgivare kan exempelvis fånga upp och svara på spontana frågor kring glädjeämnen och svårigheter som hör familjelivet till. Ett utökat samarbete gör det också enklare för oss att erbjuda gruppverksamhet och utbildningar utifrån familjernas önskemål och behov, förklarar Camilla Mårtensen, ordförande i Utbildningsnämnden.

Satsningen på en familjecentral görs i ett samarbete mellan Kävlinge kommun och Region Skåne.

- Våra erfarenheter från etablering av familjecentraler i andra närliggande kommuner säger oss att konceptet med samordnade insatser fungerar väldigt väl och är mycket uppskattat. Vi ser positivt på att det nu öppnas en familjecentral i Kävlinge. Vi arbetar ständigt för att erbjuda skåningarna en sammanhållen och nära vård genom hela livet, denna satsning är ett viktigt steg på vägen, säger Birte Sandberg, ordförande i Primärvårdsnämnden.

Nästa steg i etableringen av familjecentralen blir att finna lämplig lokal i Kävlinge.


Fakta: Familjecentral i Kävlinge kommun

En avsiktsförklaring i syfte att etablera en familjecentral i Kävlinge kommun har undertecknats av Kävlinge kommun och Region Skåne.

Målsättningen är att samla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i samma lokaler. Satsningen görs i ett samarbete mellan Region Skåne och Kävlinge kommun.

Måndagen den 13 september undertecknades avsiktsförklaringen för Kävlinge kommuns räkning av Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande, Camilla Mårtensen, Utbildningsnämndens ordförande samt Johan Ericsson, ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden.

Nu påbörjas arbetet med att finna en lämplig lokal för familjecentralen.

Ämnen

Taggar

Regioner


Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Presskontakt

Pia Almström (M)

Pia Almström (M)

Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen 0709-73 91 11
Camilla Mårtensen (L)

Camilla Mårtensen (L)

Ordförande Utbildningsnämnden 073-3730543
Johan Ericsson (M)

Johan Ericsson (M)

Ordförande Arbetsliv- och fritidsnämnden 0709-739021

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige