Gå direkt till innehåll
Återhämtningen i storköksbranschen hämmas av brist på material och arbetskraft

Pressmeddelande -

Återhämtningen i storköksbranschen hämmas av brist på material och arbetskraft

Medlemsföretagen i BFS representerar leverantörsledet till restaurang- och besöksnäringen (den s.k. HoReCa-sektorn), vilken varit hårt drabbad med kraftig nedgång under pandemin. Därför tillhör också vår bransch de särskilt drabbade branscherna. Den generella bilden av situationen beskriver medlemmar som en berg-och-dal-bana.

En aktuell medlemsenkät som BFS gjort visar att vår bransch berörs starkt av den mödosamma återstarten för HoReCa-sektorn.

- Återhämtningen hos storköksleverantörerna i BFS hämmas nu av brist på både material och arbetskraft, säger Ulrika Flodberg på Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS).

- Bristen på komponenter, material och råvaror leder i sin tur till leveransförseningar, längre ledtider, försenade byggprojekt och i värsta fall uteblivna affärer, fortsätter Ulrika Flodberg.

Enkätsvaren speglar perioden då vaccinationerna kommit i gång på allvar och många börjat se ljuset i tunneln, men samtidigt blir man varse kvardröjande eller nya problem.

- Nu rapporteras också om kraftiga kostnadsökningar på material och komponenter. Inte minst priset på rostfritt stål har skjutit i höjden och även fraktpriserna ökar – i vissa fall dramatiskt, säger Ulrika Flodberg.

Det BFS-företagen efterlyser i det här läget är politiska åtgärder för att råda bot på den personalbrist som uppstått och som befaras bli ett stort problem framöver. Investeringar och projekt i offentlig sektor, såsom skolor och äldreboenden m.m., behöver också prioriteras av beslutsfattare.

- Kort sammanfattat finns det - trots att restriktionerna nu släppts - en stor oro för framtiden och den nya situationen, avslutar Ulrika Flodberg.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av branschorganisationer för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kosmetiska produkter, tvättmedel, rengöringsmedel, färg, lack, lim, fog, storköksprodukter och växtskyddsmedel. Sammanslutningen representerar närmare 300 medlemsföretag.

Presskontakt

Olof Holmer

Olof Holmer

Presskontakt VD för KTF, KoHF och SVEFF 070-950 70 19
Anders Normann

Anders Normann

Presskontakt Verksamhetsledare Svenskt Växtskydd +46 70 591 81 62
Anna Melvås

Anna Melvås

Presskontakt Verksamhetsansvarig BPHR och KoHF Tvätt- och rengöringsprodukter +46 (0) 708 942 946
Peter Jansson

Peter Jansson

Presskontakt Projektledare Kosmetiska produkter +46708250848
Madelaine Nordstrand

Madelaine Nordstrand

Presskontakt Projektledare Kosmetiska produkter 070-866 46 56
Henrik Jansson

Henrik Jansson

Presskontakt Verksamhetsansvarig BFS - Branschföreningen för Storköksleverantörer 070-932 12 96

Kemisk Tekniska Företagen

Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av branschorganisationer för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kosmetiska produkter, tvättmedel, rengöringsmedel, färg, lack, lim, fog, storköksprodukter och växtskyddsmedel. Sammanslutningen representerar närmare 300 medlemsföretag.

KTFs styrelse representerar företag inom de olika verksamhetsområdena inom KTF. KTFs sekretariat ansvarar för kontakter med myndigheter och information och service till medlemsföretagen.

KTFs verksamhet kan beskrivas enligt följande:
- Kontakter med myndigheter, branschorganisationer och handeln
- Information och utbildning
- Internationell representation
- Branschsamarbete