Gå direkt till innehåll

Ämnen: Klimatfrågor

Seminarium om Energiledning och klimatcertifiering för företag i Båstad den 13 oktober samt besök på Bjärefågel

Den 13 oktober kommer ett tjugotal deltagare till Energikontoret Skånes seminarium om Energiledning och klimatcertifiering för företag samt rundvandring på Bjärefågel. 3 av 4 kunder vill ha verktyg som underlättar för dem att välja livsmedel med minskad klimatpåverkan? Här går vi genom vad en klimatcertifiering innebär och vilka stöd företag kan få för att energieffektivisera sitt företag.

FN:s klimatpanel kommer till Malmö - Samtal om klimatanpassning 25 oktober

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Välkommen till panelsamtal med representanter från IPCC, SMHI och Erosionsskadecentrum den 25 oktober. Fokus för samtalet är klimatanpassningsfrågor. Vetenskapen visar oss vad som måste göras men målkonflikter och politiska prioriteringar styr ibland åt ett annat håll.

De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation

Skånes Kommuner är de 33 skånska kommunernas medlemsorganisation. Vårt uppdrag är att vara en röst i relation till region och stat, skapa värde för våra 33 medlemmar och främja samverkan mellan kommunerna.

Skånes Kommuner

Fabriksgatan 2F
222 35 Lund
Sverige