Gå direkt till innehåll
Reducera miljöpåverkan med parkeringsvärmare

Pressmeddelande -

Reducera miljöpåverkan med parkeringsvärmare

Reducera miljöpåverkan
När en kall bilmotor startas nerkyld släpper den ut en rad olika miljöfarliga avgaser. Om motorn är varm reduceras dessa utsläpp kraftigt. Oberoende tester visar att parkeringsvärmare kraftigt reducerar de skadliga utsläppen i samband med kallstarter, eftersom motorn då redan är förvärmd. En motor som är uppvärmd drar betydligt mindre bränsle än en kallstartad motor. Däremot sker en viss bränsleförbrukning under den tid då parkeringsvärmaren är i drift. Slutsatsen är dock att en parkeringsvärmare, totalt sett, ger en något minskad bränsleförbrukning. Miljövinsterna gäller oavsett om bilen drivs med bensin, diesel eller etanol.  Det innebär alltså att även en miljöbil blir miljövänligare med parkeringsvärmare. Samtidigt innebär en uppvärmd motor att slitaget blir mindre, vilket leder till mindre reparationskostnader och längre livslängd på motorn.

FAKTA
Studier som genomförts vid vintertemperatur (-6.7 °C) visar att avgasutsläppen minskar med 67%, om bilens motor är förvärmd.  Det gäller då utsläpp av HC (kolväten som är ofullständigt förbränt bränsle), CO (kolmonoxid, som bildas när syret inte räcker till under förbränningen) samt NOx (kväveoxider som bildas vid all förbränning vid hög temperatur). Utsläppen av dessa miljöfarliga ämnen från en enda kallstart motsvarar ca 35 km körning i jämn hastighet med en uppvärmd motor. När det gäller utsläppen av CO2 har man dock inte kunnat påvisa några påtagliga skillnader. En förvärmd motor minskar bränsleförbrukningen med 25-50 % de första 10-15 km. Det betyder en bränslebesparing på upp till 0,4 liter per starttillfälle, beroende på bilmodell, motorstorlek och väder- och temperaturförhållanden. Då är även den bränsleförbrukning som orsakas av parkeringsvärmaren inräknad.

VAD GÖR WEBASTO?
Webasto är en parkeringsvärmare som drivs av bilens eget bränsle och batteri. Bilens kupé värms av bilens eget värme- och ventilationssystem, samtidigt som bilens motor värms upp. Webasto kan startas antingen med en timer eller genom fjärrstart. Eftersom både motor och kupé är uppvärmda vid start undviks de onödiga trafiksäkerhetsrisker som vi beskriver ovan.

Ämnen

Kategorier


Om KG Knutsson AB: KGK är generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter inom fordons- och marinsektorn. KGK är ett familjeföretag med 60 år i branschen. KGK har 800 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Den fakturerade försäljningen är tre miljarder kronor. KGK är marknadsledande i Norden och representerar över 100 varumärken, bland andra Hella, ZF, DEFA, Dräger, NGK, Siemens VDO, Webasto, Thule, Kamasa Tools och Suzuki. Mer information om KGK:s produkter finns på hemsidan; www.kgk.se och återförsäljare för samtliga varumärken kan sökas på www.autokatalogen.se

About Webasto:

The Webasto Group, based in Stockdorf near Munich, Germanyhas been a family-owned company ever since its founding in 1901. As of July 1, 2012 the former Webasto AG was transferred to Webasto SE (Holding). The two corporate divisions for roof and thermo systems were spun off into legally autonomous companies, also in the legal form of SE: Webasto Roof & Components SE and Webasto Thermo & Comfort SE. Both companies are owned 100% by Webasto SE.
The group operates internationally at over 50 locations (over 30 of these production sites) in the divisions roof and thermo systems. Webasto is one of the top 100 automotive supply firms worldwide. In 2011 the Group generated a sales volume of 2.3 Billion Euros, which represents a revenue increase over the previous year of 12.6 percent, and had more than 9,500 employees per end or year. Its core competencies encompass the development, production and sales of complete roof and convertible roof systems as well as heating, cooling and ventilation systems for passenger cars, commercial and specialty vehicles, recreational vehicles and boats. For more information, please visit us at www.webasto.com


Kontakter

Andreas Kozub

Andreas Kozub

Presskontakt Content Manager 073 - 848 31 56

Relaterat innehåll

KGK för människor framåt

KG Knutsson AB för sedan 1946 människor framåt. Vi är ett företag som tror på långsiktiga relationer, därför jobbar vi med starka varumärken och skapar affärer som gynnar alla parter.

Vi ger våra leverantörer vårt distributionsnät medan våra kunder får de bästa varumärkena, allt inpackat i vår produktkunskap och precisa distribution. Vårt sortiment är bredast i branschen och på vår e-handelsplats autokatalogen.se hittar våra partners mer än en halv miljon artiklar.

Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

English version:
Since 1946 KG Knutsson AB has been the lubricant in the Swedish automotive industry. We are a company that believes in long term relationships, therefore we work with strong brands and create business that benefits all parties.

We give our suppliers a top notch distribution network, while offering our customers the best brands, all wrapped in our product knowledge and precise logistics. Our product and service range is the broadest in the industry and on our e-commerce autokatalogen.se our partners can indulge in more than half a million products.

In addition to Sweden, KGK is also represented in Norway, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania.

KGK
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna
Sweden