Gå direkt till innehåll
Bild: Marie Louise Ekman, Kärlek, 1976. Visas bland annat på Gällivare museum, våren 2024
Bild: Marie Louise Ekman, Kärlek, 1976. Visas bland annat på Gällivare museum, våren 2024

Pressmeddelande -

Kin musum för samtidkonst besöker sex kulturinstitutioner i Norrbotten under 2024

Tjallegoahte Samiskt författarcentrum i Jokkmokk, Sverigefinska folkhögskolan, Gällivare museum, Råneå konsthall, Haparanda konsthall och Norrbottensteatern. Här öppnar Kin museum för samtidskonst konstutställningar och filmvisningar under 2024. Publiken kan förvänta sig bland annat legendariska sock-dockor, tema skogspolitik och Marie-Louise Ekman vars konst för första gången turnerar i Norrbotten.


Kin museum för samtidskonst i Kiruna inledde året med en rivstart med fyra nya utställningar i museets lokaler i Kirunas nya stadshus, invigda med ett fyra dagar långt program. Den nya energin avtar inte, utan tvärtom fortsätter museet nu med att besöka andra platser i Region Norrbotten.

–Kin är ett museum för hela regionen och även om det händer mycket i Kiruna, så är det inte alltid lätt att ta sig hit. Dessutom vill vi gärna uppmärksamma de viktiga kulturinstitutionerna och bygga nära kontakter med våra kollegor som håller fanan högt för kulturen, säger Maria Lind, chef för Kin museum för samtidskonst och som tillträdde i höstas.

Programmet för våren och sommaren med Kin museum för samtidskonst i länet

20 februari – 27 maj 2024: Råneå konsthall
Carin Ellberg – Andra slags organismer

På den självorganiserade Råneå konsthall, inhyst i gamla banklokaler, visar Carin Ellberg bläck- och akvarellbilder som är abstrakta men ändå har några figurativa ledtrådar. De organiska formerna påminner om det vi kan hitta i vatten och på stränder. En av formerna ser ut som ett snäckskal, en annan liknar en sten som i årtusenden har formats av vågorna. Några av bilderna pekar mot något mer direkt organiskt, till sjögräs och maneter, som verkar flyta i havets djup, i en egen tid och ett eget rum. Platser där det fortfarande finns okända varelser, från en annan tidsålder. Eller varelser som ännu inte existerar. Läs mer!

19 februari – 11 mars 2024: Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda
Kultivator – Post(r)evolutionära övningar

Som en del av utställningen Observatoriet: konst och liv i den kritiska zonen på Kin museum för samtidskonst i Kiruna visas affischer av konst- och jordbrukskollektivet Kultivator på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Vanligtvis håller de till i byn Dyestad på Öland. Samtidigt undervisar två av kollektivets medlemmar, Malin Lindmark Vrijman och Mathieu Vrijman, på folkhögskolans konstlinje Happis Arts & Craft. Post(r)evolutionära övningar består av en serie affischer som kan laddas ner från internet och skrivas ut gratis. Gruppens centrala fråga är ”Vad gör man efter revolutionen?”. Kultivator höll även en tvådagars worskop med skolans estetlinje Happis 20 – 21 februari. Plats: På Karamellcaféet, ovan för restaurang Minerva. Läs mer!

23 mars-20 april 2024: Gällivare museum
18 juni-31 juli Haparanda konsthall
7 september – 6 oktober Råneå Konsthall
Man får göra som man vill – Marie-Louise Ekmans konst under 50 år

Tio inramade silkscreentryck från åren 1971 – 2017 av den betydelsefulla och utomordentligt mångsysslande konstnären Marie-Louise Ekman går på turné i regionen med start på Gällivare museum. Det är första gången hon ställer ut i Norrbotten. Ekman var tongivande i gruppen kring undergroundtidskriften Puss på 1960-talet, blev filmskapare med ett tiotal filmer i bagaget och senare inflytelserik professor och rektor på Kungl. Konsthögskolan. Teaterregissör är hon också och 2009- 2014 kunde hon titulera sig chef för Dramaten, Sveriges nationalscen. Under alla år har hon dessutom arbetat med grafik i olika former med relationer och det absurda i tillvaron i fokus.

8 – 14 april: Norrbottenteaterns foajé
15 juni–18 augusti Råneå Konsthall
31 augusti–5 oktober Gällivare museum

Staffan Westerberg och den otyglade fantasin

Utställningen visar några legendariska tevepersonligheter från dockmakarens verkstad: Vilja och Vilse, Storpotäten, Lillstrumpa, Syster Yster och många andra. Hos Westerberg är det vardagstingen som förvandlas till berättelser och dramatik, ett paraply eller en strumpa, en träbit som har spolats upp på stranden. Staffan Westerberg föddes 1934 och växte upp i Luleå där han redan tidigt intresserade sig för teater och skådespeleri. Med hjälp av enkla material satte han upp pjäser och operetter.

21 augusti – 27 september 2024: Konsthallen i Överkalix
Nina Svensson – Vänskog

Under perioden 9 februari till 6 mars har Nina Svensson en residensvistelse i Haparanda och Överkalix, med orternas respektive bibliotek som utgångspunkt. I Överkalix fortsätter hon en dialog, påbörjad i ett bibliotek, med författaren Bengt Pohjanen på temat vänskogar. Resultatet av vistelsen och samtalen visas i den kommande utställningen i Överkalix. Nina Svensson har på plats börjat att tillverka pappersark av utsorterade böcker från tre bibliotek, Haparanda, Tornio och Överkalix. Arken kommer sedan att bli till brev på samma vis som när man, före e-postens och de sociala mediernas tid, hade brevvänner i en vänort. Det blir till en metod att skapa kontakt med båda platserna idag.

Under 2024: Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi
Den kritiska zonen – en serie konstvideovisningar om vatten- och markbaserat leverne

Program med en serie endagsvisningar av konstvideor från olika delar av världen med fokus på vatten- och markbaserat leverne. Vid varje visning hålls ett samtal med konstnären och/eller personal från Kin.

Termen ”den kritiska zonen” är hämtad från geovetenskapen och syftar på det biokemiska skikt från jordskorpan till atmosfärens slut där livet har uppstått. Det myntades i början av 2000-talet inom geovetenskapen för att benämna den mångfacetterade, ytnära miljö som definieras av komplexa samspel mellan berggrund, jord, vatten, luft och levande organismer. De här sambanden reglerar i sin tur den naturliga livsmiljön och våra livsuppehållande resurser. I stället för att dela in världen i natur och kultur och betrakta dem som väsensskilda fenomen, har geovetare, hydrologer och mikrobiologer, i takt med en skenande klimatkris, utvecklat en metod som överbryggar klyftan mellan discipliner och arbetssätt.

Tisdag 23 april kl 18:00: Visning 1. A Letter within a Letter av Marwa Arsanios, 2021-2022. Vad innebär det att äga mark? Det är en central fråga i den här konstvideon som utspelar sig i ett stenbrott i norra Libanon där en grupp personer med olika kopplingar till platsen försöker frikoppla den från klassiskt markägande. Deras mål är att ändra stenbrottets juridiska status så att det kan bli en allmänning. Arsanios blandar dokumentära tekniker med animation för att skapa en film som talar om både platsens historia och dess framtid.

Marwa Arsanios, född 1978 i Washington DC, bor och verkar som konstnär, filmmakare och forskare i Beirut och Berlin. Hennes verk baseras ofta på samarbete med olika grupper, till exempel med de kurdiska kvinnorna vars självstyre i Kurdistan i norra Syrien lyfts fram som ett alternativ till förtryck och exploatering.

Tisdag 28 maj kl 18:00: Visning 2. Drifting Woods av Pia Rönicke, 2023.
I den poetiska konstvideon Drifting Woods står ett skogsområde i Gästrikland i centrum. Inspirerad av biologen Suzanne Simards begrepp “network topologies”, som bygger på de intrikata kopplingarna inom skogens ekosystem, belyser Pia Rönicke skogen som en plats där komplexa och motstridiga intressen och krafter möts. Hon är särskilt intresserade av hur representationer av skogen – vetenskapliga studier såväl som historieskrivning – påverkar hur den uppfattas och behandlas av bland andra skogsindustrin.

Pia Rönicke är baserad i Köpenhamn där hon har arbetat som professor vid Konstakademin. Hennes arbete involverar ofta samlande av olika slag, till exempel växter som hon pressar i dagstidningar, och hur många existerande botaniska samlingar uppvisar spår av koloniala och andra geopolitiska processer. Utöver video och film arbetar hon med collage, skulptur och installation.

Onsdag 28 augusti kl 18:00: Visning 3. Pinar Ögrenci

Tisdag 8 oktober kl 18:00: Visning 4. Köken Ergun

Initierat av Kin museum för samtidskonst och genomförs i samarbete med Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi under 2024.

Bild: Marie Louise Ekman, Kärlek, 1976

Ämnen

Kategorier

RegionerKin museum för samtidskonst är Norrbottens länskonstmuseum för samtida konst. Museet samlar och visar samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker med Barentsregionen som geografisk utgångspunkt. Verksamheten äger dels rum i de fysiska museilokalerna i Stadshuset Kristallen i Kirunas nya stadskärna, dels genom länsövergripande utställnings- och projektverksamhet för att tillgängliggöra och samtala om konst i Norrbottens fjorton kommuner. Huvudmän för Kin, som öppnade 2018, är Kiruna kommun och Region Norrbotten.

Utöver utställningar och andra typer av konstprojekt arbetar Kin intensivt med förmedling med hjärtat i Konstverkstan i Stadshuset Kristallen och i ett rikt utbud av visningar, workshops och andra aktiviteter. Barn och unga är en fokusgrupp. Kin har en egen samling som varje år utökas med nya konstverk.

Kin ger besökaren nya upplevelser, kunskaper och perspektiv på omvärlden och stimulerar fritt tänkande, skapar diskussion och gör konsten till en angelägen röst i det offentliga och demokratiska samtalet. Ledstjärna för verksamheten är ”gräv där du står” och sträcker sig sedan till andra sammanhang för att göra det möjligt för det närliggande och det fjärran att korsbefruktas. Kin är en förkortning av Konstmuseet i norr.

Kontakter

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikation 0736730578

Välkommen till Kin museum för samtidskonst!

Kin museum för samtidskonst visar utställningar med samtidens intressantaste konstnärer med extra fokus på Barentsregionen och de arktiska områdena. Ofta pågår flera utställningar parallellt och för de yngre och barnfamiljer finns Konstverkstan. Generösa öppettider och gratis visningar. www.kinmuseum.se

Kin museum för samtidskonst
Stadshustorget 1
981 30 Kiruna
Sverige