Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Vänskog 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Möt konstnären Nina Svensson. Här berättar hon om sitt verk Vänskog Vänskog grundar sig i idén om vänskap och utbyte av kunskap, mellan experter och andra, genom skogsskiften i olika län. Snarlikt dagens politiska utbytesprogram, med väletablerade ”vänortsprogram” runt om i världen, bjöds enskilda skogsägare i Sverige och Finland in att delta i Vänskog. Nätverket av vänorter initierades efter andra världskriget för att stödja platser i andra länder och för att hålla kontinuerlig kontakt. I projektet fokuserar Nina Svensson framför allt på hur kunskap och berättelser delas mellan de människor hon möter och hur människor hjäl- per varandra genom ”talko” (volontärarbete på finska). Det kan vara skogsägare, skogsaktivister och tidigare anställda inom skogsbruket i ett samhälle som vilar på skogsindu- strin. Under utställningen visas ett verk som är inlånat från biblioteket i Surahammar: då bibliotek regelbundet kasserar böcker för att ge plats åt nya, som antas vara mer eftertraktade, har konstnären använt de avlagda böckerna och förvandlat dem till pappersmassa. Papperet har sedan använts för att gjuta grenar i formar baserade på grenar från skogen som hon samlat in, rester som inte ansetts vara användbara för skogsbruket i de norska kommunerna Askvoll, Fjaler, and Sunnfjord. Antalet grenar i det verk som visas motsvarar det antal hon själv klarade att bära ut ur skogen. Under perioden 9 februari till 6 mars har Nina Svensson en residensvistelse i Haparanda och Överkalix, med orternas respektive bibliotek som utgångspunkt.

Vänskog 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Möt konstnären Nina Svensson. Här berättar hon om sitt verk Vänskog Vänskog grundar sig i idén om vänskap och utbyte av kunskap, mellan experter och andra, genom skogsskiften i olika län. Snarlikt dagens politiska utbytesprogram, med väletablerade ”vänortsprogram” runt om i världen, bjöds enskilda skogsägare i Sverige och Finland in att delta i Vänskog. Nätverket av vänorter initierades efter andra världskriget för att stödja platser i andra länder och för att hålla kontinuerlig kontakt. I projektet fokuserar Nina Svensson framför allt på hur kunskap och berättelser delas mellan de människor hon möter och hur människor hjäl- per varandra genom ”talko” (volontärarbete på finska). Det kan vara skogsägare, skogsaktivister och tidigare anställda inom skogsbruket i ett samhälle som vilar på skogsindu- strin. Under utställningen visas ett verk som är inlånat från biblioteket i Surahammar: då bibliotek regelbundet kasserar böcker för att ge plats åt nya, som antas vara mer eftertraktade, har konstnären använt de avlagda böckerna och förvandlat dem till pappersmassa. Papperet har sedan använts för att gjuta grenar i formar baserade på grenar från skogen som hon samlat in, rester som inte ansetts vara användbara för skogsbruket i de norska kommunerna Askvoll, Fjaler, and Sunnfjord. Antalet grenar i det verk som visas motsvarar det antal hon själv klarade att bära ut ur skogen. Under perioden 9 februari till 6 mars har Nina Svensson en residensvistelse i Haparanda och Överkalix, med orternas respektive bibliotek som utgångspunkt.

Kontakter

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikation 0736730578

Välkommen till Kin museum för samtidskonst!

Kin museum för samtidskonst visar utställningar med samtidens intressantaste konstnärer med extra fokus på Barentsregionen och de arktiska områdena. Ofta pågår flera utställningar parallellt och för de yngre och barnfamiljer finns Konstverkstan. Generösa öppettider och gratis visningar. www.kinmuseum.se

Kin museum för samtidskonst
Stadshustorget 1
981 30 Kiruna
Sverige