Gå direkt till innehåll
​Nu beskär Kiviks Musteri 105000 äppelträd för hand

Pressmeddelande -

​Nu beskär Kiviks Musteri 105000 äppelträd för hand

På Kiviks Musteri har man nu inlett beskärningen av sina 105000 äppelträd. Det görs för hand och inte bara en gång per träd, utan fyra.Det finns tips och råd som varje ägare av äppelträd kan dra nytta av.

Odlingspersonalen på Kiviks Musteri har ett fruktbart jobb just nu. De arbetar dygnets alla ljusa timmar med att för hand beskära 105000 äppelträd. För effektivisera arbetet delar man upp beskärningen i fyra olika moment.

Den yrkesmässiga odlingen av äpplen i Sverige har ökat kraftigt sedan 2012. Antalet äppelträd ökade med 38 % mellan 2012-2017, enligt uppgifter från Jordbruksverket. Och idag kommer vart fjärde äpple som äts i Sverige från svenska träd.

Som privatperson är det inte lätt att veta hur man ska beskära fruktträd. På Kiviks Musteri känner man därför ett ansvar för att dela med sig av sin kunskap om hur man vårdar äppelträd.

–Ju fler som tar hand om sina träd, desto fler svenska äpplen kan vi njuta av. Och eftersom naturliga svenska äpplen är bland det nyttigaste och godaste som finns, vinner vi alla på att tillgången ökar, säger Jan Fleming-Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri.

Jan Fleming-Jensen har tre grundläggande råd för hur man vårdar sina fruktträd nu i gråkalla januari:

* Det är bra för fruktträd om de beskärs nu medan de är i vila. Det är dessutom enklare att göra det när de saknar löv och grenverket är tydligt, eftersom syftet med beskärningen är att bygga upp starka grenar som orkar hålla uppe frukten och att få in ljus och luft i kronan så att frukten mognar och får fin färg.

* Ta bort skadade eller sjuka grenar som skymmer och konkurrerar om plats, ljus och näring.

* Gallra bland ettårsgrenarna (s k vattenskott). Ta bort de upprättväxande kraftiga och inåtväxande. Spara de som man vill ska utvecklas till nya hållbara fruktgrenar. Ju mer man klipper, desto mer reaktion skapar man i trädet i form av ettårsgrenar. Det är viktigt att inte ta bort alla ettårsgrenar, eftersom de har till uppgift att föryngra trädet och utveckla ny och frisk fruktved där blommor och frukt kan växa fram.

Jan Fleming Jensen menar vidare att de som odlare inte främst klipper sina träd för att få så mycket frukt som möjligt, utan för att få rätt mängd i rätt storlek. Man styr inte över väder och soltimmar, men genom beskärningen försöker de ge träden och kommande äppelskörd så bra förutsättningar som möjligt.

– Som privatperson är det viktigt att redan från början bestämma vad man vill med sitt träd. Vill man ha mycket eller litet frukt? Vill man ha ett dekorativt format träd? När man bestämt sig beskär man därefter konsekvent efter det år efter år.

Kiviks Musteri förfogar över ett av landets största bestånd av äppelträd, där de första planterades i Karakås utanför Kivik redan år 1888 av Henric Åkesson, den förste yrkesmässige fruktodlaren i Sverige. Idag drivs familjeföretaget  av 4:e generationen Åkesson, och även 5:e generationen arbetar aktivt i företaget.

Varje år håller Kiviks Musteri i olika kurser i beskärning av fruktträd och i konsten att ympa. Då delar musteriets experter med sig av sina kunskaper om renovering och beskärning av fruktträd, ympning och skötsel. Efter en teoretisk genomgång får man själv praktisera sina nyförvärvade kunskaper med sekatör och handsåg i musteriets odlingar. Kurserna hålls i Kivik och på Solnäs Gård utanför Lund.
Läs mer på www.kiviksmusteri.se

Presskontakt Kiviks Musteri
Ulrika Wistrand, kommunikatör
ulrika.wistrand@kiviksmusteri.se
0702-88 63 29

Ämnen

Kategorier


Kiviks Musteri förädlar frukt och bär. Vi vet hur man bäst bevarar den goda nyskördade smaken och värnar om allt som är bra i frukt och bär, om välbefinnande och en hållbar framtid – med fyra generationers samlade kunskap, hantverk och nyfikenhet. 

I Kivik, där Österlen möter Hanöbuktens kritvita stränder, planterade Henric Åkesson 1888 de äppelträd som skulle bli Sveriges första yrkesmässiga fruktodling. Han lade samtidigt grunden till familjeföretaget Kiviks Musteri. Idag är platsen ett populärt besöksmål, med fler än 200.000 människor som varje år vill uppleva Musteributiken, Restaurang Kärnhuset, Äpplets Hus, Stinas Café, våra vackra trädgårdar och äppelodlingar. Kiviks Musteri driver också Solnäs Gård utanför Lund, en av Sveriges största fruktodlingar med gårdsbutik och café. Vi är idag Nordens ledande musteri med tillverkning i Kivik och Stenhamra. 

Presskontakt

Kristina Levinsson

Kristina Levinsson

Presskontakt 4:e generationens ägare Företag 0414-71934
Anna Säfström

Anna Säfström

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 0414-401920

Relaterat innehåll

Musteriet på Österlen

Vårt familjeföretag har funnits i Kivik sedan 1888, då Henric Åkesson planterade våra första äppelträd. Vi finns kvar på samma plats, med Hanöbukten på den ena sidan, Stenshuvuds Nationalpark på den andra och våra äppelodlingar på den tredje. Med fem generationers samlade hantverksarv gör vi idag fortfarande must, cider och annat gott i samma anda och med samma passion.

Kiviks Musteri AB
Karakåsvägen 45
27735 Kivik
Sverige