Gå direkt till innehåll
Fastighetsunderhåll utförs säkert på Uppsala Domkyrka med hjälp av Klätterservice reparbetare.
Fastighetsunderhåll utförs säkert på Uppsala Domkyrka med hjälp av Klätterservice reparbetare.

Pressmeddelande -

Reparbete - en säker arbetsmetod

Efter att ha tagit del av den artikel som Aftonbladet idag publicerat om reparbete känner vi som landets största aktörer inom branschen för reparbetare (Klätterservice, Klätterteknik & ProAccess) oss manade att upplysa allmänheten om vad reparbete är och dess olika aspekter. Vi tycker att artikeln ger en ofullständig bild med orättvis kritik mot branschen för professionella reparbetare i Sverige.

Utifrån statistik från AV kan vi inte se att reparbete skulle vara osäkert, snarare tvärtom. Olyckor från lift och ställning är överrepresenterade. Därför vill vi argumentera att reparbete både garanterar och upprätthåller säkra arbetsförhållande. Vi har inte funnit något evidensbaserat som skulle styrka det motsatta.

Vi arbetar ofta i miljöer där det inte är möjligt med gemensamma skyddsåtgärder utan valet står mellan lift, ställning eller rep. Återigen vill vi hävda att det inte finns något evidensbaserat som säger att reparbete är farligt. Statistiskt är det tvärtom.

Vi arbetar endast då vi undanröjt alla risker enligt riskanalysen. Finns det obehandlade risker, eller om förhållandena inte är att bedöma som säkra, så jobbar vi inte. Därav är risken för fallande verktyg eller att inte kunna undsätta en skadad reparbetare, som beskrivs i artikeln, obefintlig. De ergonomiska aspekterna har i Arbetsmiljöverkets granskning visat sig ha positiv påverkan på arbetsmiljön, tvärtom mot vad som sägs i artikeln, då reparbetaren kan anpassa arbetspositionen i större utsträckning.

Klätterservice, som är en av ett tiotal företag i branschen i Sverige, har under 2017 granskats av arbetsmiljöverket. Verket har undersökt om åtkomst med rep är förenligt med rådande lagstiftning. Efter att Arbetsmiljöverket fått svar på samtliga frågeställningar stängdes ärendet efter att vi uppnådde samtliga ställda krav godkänt resultatet.

Vi uppmuntrar till fortsatt dialog om dessa frågor då vi som verkar inom branschen för reparbete i Sverige värnar om dess utveckling och allmänhetens uppfattning. Både för att öka säkerheten i byggbranschen men också för att minska risken för missuppfattning.

Våra företag är medlemmar i de internationella branschorganisationerna IRATA & SPRAT och följer dess riktlinjer för att utföra reparbete på ett säkert sätt.

Anton Torsholm, VD Klätterservice AB

Fredrik Nilsson, VD ProAccess AB

Magnus Nordström, VD Klätterteknik AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Klätterservice AB är en leverantör av tjänster utförda via reparbete och utbildningar i enlighet med SPRAT, Society of Professional Rope Access Technicians. Vi har sedan 2007 varit engagerade i arbete på hög höjd och våra hantverkare har internationella certifikat från både SPRAT och IRATA. Våra 4 affärsområden är Infrastruktur & industri, Bygg & fastighet, Innovation och Utbildning. Företaget med säte i Höganäs har 25 anställda och utgår ifrån Malmö, Stockholm och Östersund.

Kontakter

Anton Torsholm

Anton Torsholm

Presskontakt VD SE 08-588 311 30
Johan Lernell

Johan Lernell

Presskontakt Platschef Stockholm 08-527 152 30

Relaterat innehåll

Hantverkare i rep

Klätterservice AB är en leverantör av tjänster utförda via reparbete och utbildningar i enlighet med SPRAT, Society of Professional Rope Access Technicians. Vi har sedan 2007 varit engagerade i arbete på hög höjd och våra hantverkare har internationella certifikat från både SPRAT och IRATA. Våra 4 affärsområden är Infrastruktur & industri, Bygg & fastighet, Innovation och Utbildning. Företaget med säte i Höganäs har ca 35 anställda och utgår ifrån Stockholm.