Gå direkt till innehåll

Ämnen: Bygg, fastighet

Räntorna sjunker - Transaktionsmarknaden blomstrar med ökad aktivitet

Räntorna sjunker - Transaktionsmarknaden blomstrar med ökad aktivitet

I takt med att räntorna sjunker ser vi en markant ökning av antalet affärer inom de flesta kommersiella fastighetssegment. Kommersiella Fastigheter har varit aktiva under våren 2024 med flera framgångsrika transaktioner, som speglar en dynamisk och livlig marknad. Här följer en sammanfattning av de mest framstående affärerna som genomförts under det första halvåret 2024
Den svenska fastighetsma

Kommersiella Fastigheter förmedlar bostadsfastighet i Rambergstaden

Kommersiella Fastigheter förmedlar bostadsfastighet i Rambergstaden

Kommersiella Fastigheter har haft förtroendet att vara rådgivare vid försäljningen av en bostadsfastighet om 772 m² fördelat på 14 lägenheter. Fastigheten är belägen i Rambergsstaden, Göteborgs kommun.
Försäljningen genomfördes genom en riktad off-market försäljning, där vi med vår goda lokalkännedom kunde identifiera ett urval av intressenter som fick möjlighet att titta på fastigheten. Tillt

Centrumfastighet med kommersiella lokaler, butiker och bostäder i Helsingborg.

Centrumfastighet med kommersiella lokaler, butiker och bostäder i Helsingborg.

Kommersiella Fastigheter förmedlar en centralt belägen kommersiell fastighet i Helsingborg.
Fastigheten har ett mycket centralt och fint läge vid Gustav Adolfs torg i närheten av butiker, restauranger och stadens hamn. Byggnaden är uppförd i tegel 1960, i fastigheten finns bostäder, affärslokaler och kontor.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3950 m2. Totalytan fördelar sig på 1336 m

Kommersiella Fastigheter förmedlar förvaltningsfastighet i Uddevalla

Kommersiella Fastigheter förmedlar förvaltningsfastighet i Uddevalla

Vi är glada över att meddela att Kommersiella Fastigheter har framgångsrikt slutfört försäljningen av en förvaltningsfastighet Uddevalla. Försäljningen genomfördes via en off-marketförsäljning.
Lagerfastighet som är fullt uthyrd till en större nationell aktör med tripple-net avtal.
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår uppdragsgivare för det förtroende de har visat oss i denna affär. V

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljningen av centralt belägen kommersiell byggrätt i Göteborg

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljningen av centralt belägen kommersiell byggrätt i Göteborg

Kommersiella Fastigheter har agerat säljrådgivare åt Västprojekt Ringön AB som har avyttrat tomträtten till Fastigheten Tingstadsvassen 24:8 genom en bolagsöverlåtelse. Tomtarealen uppgår till 3 187 m2 med en byggrätt om totalt 4600 m2 BTA. Fastighetens tidigare byggnad brann ner till grunden 2021 och nytt bygglov beviljades under samma år, vilket medger en BYA om 2 991 m2 och en byggnadshöjd om c

 Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljningen av fastigheten Mölndal Gaslyktan 4 i Åbro Industriområde.

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljningen av fastigheten Mölndal Gaslyktan 4 i Åbro Industriområde.

Kommersiella Fastigheter har agerat säljarens rådgivare i transaktionen. Köpare är Procedo, som gör förvärvet via dotterbolaget Asservo Fastigheter AB i deras satsning på industrifastigheter runtom Stockholm och Göteborg. Procedo är ett svenskt familjeföretag som i dagsläget äger fastigheter i Tyskland och Sverige. Bolaget är för närvarande inne i en expansionsfas och söker aktivt förvärv för att

Nyproducerad lager-/industrifastighet intill Munkeröds industriområde

Nyproducerad lager-/industrifastighet intill Munkeröds industriområde

Kommersiella Fastigheter presenterar en nyproducerad lager-/industrifastighet intill Munkeröds industriområde.
Fastigheten är strategiskt belägen i närheten av Stenungsund och bara 500 meter från avfarten från E6:an. Totalytan är 1440 m², fördelat på en flexibel lager-/verksamhetsyta om 1160 m² samt kontors- och personalytor om 280 m². Byggnaden håller hög standard med FTX-system och bergvärme,

Visa mer

Rätt partner för en lyckad fastighetsaffär

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Kommersiella Fastigheter

Sockerbruket 15
414 51 Göteborg
Sverige