Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2,3 miljoner till musikprojekt

Projektbidrag är ett nytt bidrag som kan sökas av enskilda musiker och komponister för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål och vara tidsbegränsat. Totalt beviljas 16 projekt stöd till ett sammanlagt belopp av 2 350 000 kronor.  

Totalt har 257 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 44,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en 41 % ökning jämfört med förra året och den tidigare bidragsformen.

De beviljade projekten är såväl kompositions-, uttolknings- och forskningsprojekt. I några projekt samarbetar man med andra typer av kompetenser som berättare, filmare, koreograf och ljudtekniker.

Projekten är sinsemellan mycket olika. Här finns till exempel musikern och komponisten Björn Sikström (Luleå) som ska skriva musik för ett instrumentarium vilka ryms i en kombibil för slagverksduon Rythm Art Duo.

Musikern Karl Nyhlin (Stockholm) utforskar vad som sker om man applicerar persisk sångteknik på italienska arior och solosånger i projektet Barocksång utifrån ett persiskt perspektiv. Vad sker om man gör tvärt om och använder italiensk sångtradition på persisk musik. Allt arbete spelas in i en studio på KTH för att analyseras såväl akustiskt och som fysiologiskt.

I projektet Improviswïne skapar musikern och komponisten Erika Alexandersson Angell (Svanesund) ett kompositionsprojekt där fyra jazzkomponister och tillika sångare skriver minst två sånger var för ensemblen Pärlor för Svin.

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se. 

Ämnen


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren

hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; Telefon (direkt) 08-506 550 79

Presskontakt

Sara Henrikson

Presskontakt SMAK PRoduktion

Relaterat material