Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets första internationella bidrag på musikområdet

Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikkonsten. Vid första fördelningen beviljas 68 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 716 400 kronor.

Totalt har 118 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 1,6 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året hade det inkommit sammanlagt 115 ansökningar.

Geografiskt skapas ett utbyte med 33 olika länder på fem olika kontinenter.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och turnéer till flera länder har fått bidrag.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel komponisten Lina Järnegård (Göteborg) som reser till Tzlil Meudcan Summercourse and festival 2012 i Israel för att tillsammans med sju andra internationella komponister skriva musik för Ensemble Ictus (Belgien), Ensemble musikFabrik (Tyskland), Ensemble Recherche (Tyskland) och Ensemble Nikel (Israel).

Musikerna och komponisterna Lisa Nordström (Göteborg) och Michala Østergaard-Nielsen (Köpenhamn) får båda bidrag för att resa till Kuba och delta i Music Docs som bland annat organiseras av kulturorgani-sationen Retazos i Havanna.

Musikern och komponisten Petter Berndalen,(Johanneshov) får bidrag för att bjuda in musikerna Caoimhin Ó Raghallaigh,och Sean Mae Erlaine; filmskaparen Myles O Reilly och videokonstnären Donal Dineen, samtliga från Irland, tillsammans med dansaren Nie Gareiss från USA till Stockholm i mars.

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se. 

Ämnen


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren

hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; Telefon (direkt) 08-506 550 79

Relaterat material