Skip to main content

Anna-Karin Larsson tilldelas Dynamostipendiet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 11:30 CEST

Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform. Hon tilldelas 2019 års Dynamostipendium som är på 150 000 kronor. Fotograf: Andreas Bertman

Konstnärsnämnden uppmärksammar i år Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform. Hon tilldelas 2019 års Dynamostipendium som är på 150 000 kronor.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

Anna-Karin Larsson har genom sitt enträgna arbete som Filmforms verksamhetsledare sedan år 2000, verkat för experimentfilm och videokonst i Sverige. Genom att vårda, arkivera och distribuera filmer, erbjuder Filmform konstnärer att dela och sprida sina arbeten. Det är en subtil och nästan osynlig struktur, samtidigt som den är otroligt behövd och viktig för den konstnärliga sektorn. Den rörliga bildens historia i Sverige har genom Anna-Karin Larsson och hennes kollegor på Filmform funnit en plats.

Om Filmform

Filmform är en stiftelse som verkar för att främja, distribuera och bevara svensk experimentfilm och videokonst. Filmform startades redan 1950, då under namnet Svensk Experimentfilmstudio, av en brokig skara filmare, poeter, författare och konstnärer, som ett av de första arkiven av experimentfilm och videokonst i världen.

Stiftelsens idag unika samling utgör en viktig och värdefull del av den svenska filmen och det svenska kulturarvet. Filmform är en central aktör på ett mångfacetterat fält i ständig utveckling, viktig för såväl konstnärer och filmskapare som museer, gallerier, universitet och festivaler.

Stipendieutdelning

Stipendiet delas ut torsdagen den 12 september i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 under Iaspis Öppna ateljéer.

Kontakt:

Anna-Karin Larsson, Filmform, tfn +46 8 651 84 26

Louise Dahlgren, Konstnärsnämnden, tfn +46 8 506 550 68

Läs mer om Dynamostipendiet och tidigare stipendiater på https://www.konstnarsnamnden.se/Dynamostipendiet

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.