Gå direkt till innehåll
Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet 2018
Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet 2018

Pressmeddelande -

IN & BEYOND SWEDEN: På resa genom en konstscen

I samband med Modernautställningen 2018 publiceras den fristående publikationen IN & BEYOND SWEDEN: På resa genom en konstscen. Boken erbjuder fascinerande inblickar i en mångfald konstnärliga praktiker och i ett land i förändring. Under två år genomförde curatorn Joa Ljungberg och konstnären Santiago Mostyn ett omfattande researcharbete i syfte att belysa den svenska konstscenen. Publikationen, som gjorts i samarbete mellan Iaspis/Konstnärsnämnden och Moderna Museet, presenterar deras utforskande process och lyfter samtidigt fram en polyfoni av röster från de seminariedagar som samlade konstprofessionella från hela landet.

Publikationen inkluderar presentationer av sammanlagt 65 konstnärer och 13 essäer som ger olika inblick i den svenska konstscenen.


Medverkande konstnärer/ Participating artists:

Meriç Algün, Muhammad Ali, Emanuel Almborg, Petra Bauer, Ragna Bley, Alfred Boman, Kalle Brolin, Fanny Carinasdotter, Loulou Cherinet, Kah Bee Chow, Jonas Dahlberg, Rebecca Digby, Sven X-et Erixson, Flyktinglandet, Malin Franzén, Mark Frygell, Gideonsson/Londré, Goldin+Senneby, Erik Mikael Gudrunsson, Kerstin Hamilton, Sandi Hilal, Amber Horning, Sam Hultin, Thomas Hämén, Ingela Ihrman, Sara Jordenö, Hanni Kamaly, Kultivator, Runo Lagomarsino, Lap-See Lam, Mårten Lange, Klara Lidén, Helena Lund Ek, Lundahl & Seitl, Anna Lundh, Dinis Machado, Éva Mag, Eric Magassa, Tor-Finn Malum Fitje, Britta Marakatt-Labba, Sandra Mujinga, Åsa Norberg & Jennie Sundén, Nanna Nordström, Ida Persson, Bjarni Þór Pétursson, Olivia Plender, Anna-Karin Rasmusson, Lina Selander, Erik Sjödin, John Skoog, Anders Sunna, Lisa Tan, Cara Tolmie, Anna Uddenberg, Sophie Vuković, Knutte Wester, John Willgren, Carla Zaccagnini, Christine Ödlund, Anja Örn, Tomas Örn


Skribenter/ Authors:

Sara Edström, Therese Engström, Carola Grahn, Albin Hillervik, Anna Linder, Jan-Erik Lundström, Magdalena Malm, Ellen Nyman, Temi Odumosu, Corina Oprea, Katarina Pirak Sikku, Johan Pousette, Lisa Rosendahl, Frida Sandström, Helena Selder, Cecilia Åsberg, Anja Örn


Curatorer/ Curators:

Joa Ljungberg, Santiago Mostyn


Redaktionsråd/ Editorial board:

Joa Ljungberg, Lena Malm, Santiago Mostyn, Johan Pousette


Grafisk formgivning/Graphic design:

BankerWessel


IN & BEYOND SWEDEN: Journeys Through an Art Scene

The freestanding publication IN & BEYOND SWEDEN: Journeys Through an Art Scene is published in conjunction with the opening of the Moderna Exhibition 2018. The book offersfascinating insights into current artistic expressions from a nation in the process of change. For two years, the curator Joa Ljungberg and the artist Santiago Mostyn conducted comprehensive research into the Swedish art scene. This publication, a collaboration between Iaspis and Moderna Museet, presents their research process, while also highlighting a multitude of voices from the seminars that gathered art professionals from around the country.

The publication includes presentations of a total of 65 artists and articles written by 13 authors, all with different insights into the Swedish art scene.


Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och nyskapande kulturell verksamhet genom stipendier, bidrag och internationell samverkan. Konstnärsnämnden bevakar och analyserar de ekonomiska och sociala villkor som är förutsättningen för konstnärers livssituation, verksamhet och utveckling. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

Kontakter

Josefin Morge

Josefin Morge

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation & press 08-506 550 96
Mika Romanus

Mika Romanus

Presskontakt Direktör och myndighetschef 08-506 550 80

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte, samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar
regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Sverige