Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressmöte den 15/6 kl 11-12 på Konstnärsnämnden - ny rapport om konstnärernas inkomster, arbete och försörjningsmönster

Rapporten kartlägger hur stor andel av konstnärernas inkomster som kommer ifrån direkt konstnärligt arbete, indirekt konstnärligt arbete och icke-konstnärligt arbete (s.k. kompletteringsarbeten eller brödjobb), och hur mycket arbetstid konstnärer ägnar sig åt konstnärligt arbete.

Rapporten undersöker även konstnärers arbetssituation genom att belysa frågor om konstnärers verksamhetsuppehåll, förekomsten av arbetslöshet, olika former av egenförtagande, anställningsformer samt det antal uppdrags- och/eller arbetsgivare.

Rapporten sammanfattas av Marita Flisbäck (utredare och universitetslektor). Efter presentationen diskuteras resultaten i ett samtal mellan Ingrid Elam (ordförande i Konstnärsnämndens styrelse), Ann Larsson (Konstnärsnämndens kanslichef), Frida Westling (statistiker, SCB) och Marita Flisbäck (se ovan). Mötet avslutas med öppna frågor.

Välkomna!

För frågor och förhandsanmälan kontakta gärna Ann Traber

annt@konstnarsnamnden.se, 0735 - 44 62 46 eller 08-50 66 50 66.

Ämnen

Taggar


Konstnärsnämnden är en myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden och löpande bevaka trygghetssystemen.

Mer information: http://www.konstnarsnamnden.se

Relaterat material