Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstnärsnämnden beslutat om nya resebidrag och stöd till internationella kulturutbyten.

I vårens beslutsomgång den 30 maj fördelades totalt 528 000  kronor varav 290 000 kronor som stöd till internationella kulturutbyten och 283 000 kronor som resebidrag för olika research- och fortbildningsresor inom film och teater. 21 stöd gick till kvinnor och 17 styck till män.

Av dessa kan nämnas kostymtecknaren Anna Ardelius som kommer att delta i en workshop i Singapore, dockspelaren Sven Wagelin-Challis som reser Bangladesh, filmaren Peter Thorbiörnsson kommer att besöka Centralamerika, regissörerna Carina Ehrenholm, Erik Holmström samt Nils Poletti från Turteatern besöker teaterfestivalen i Avignon, filmaren Fatemi Khazar reser till USA för filmvisning i FN, musikern Lisa Ladberg besöker Senegal för ett teatersamarbete och cirkusartisten Fabian Wixe ska delta i ett kulturellt utbyte i Frankrike. Tre internationella kulturutbyten gavs stöd som avser inbjudan av konstnärer till Sverige från Tyskland, Italien och Danmark.

Bidragen avser resor till totalt 23 olika länder bl a Singapore, Spanien, Israel, Bangladesh, Tyskland, Mexico, Estland, Ukraina, Rwanda, Uganda, Senegal, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Tjeckien, Canada, USA och Österrike.

Det totala antalet ansökningar uppgick denna omgång till 132 stycken.


Klicka på länkarna för information om vilka som beviljats stöd:
Resebidrag teater, film. Beslut maj 2011.

Internationellt kulturutbyte teater, film. Beslut maj 2011.

(De internationella dansansökningarna behandlas av Konstnärsnämndens internationella dansprogram, besked ges senare.)

Nästa ansökningsomgång är 1 september 2011.

Kontaktinformation:

Tina Pettersson tina.pettersson@konstnarsnamnden.se

telefon 08-506 550 58

www.konstnarsnamnden.se

Ämnen

Taggar


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att stödja konstnärer i deras verksamhet. Vårt uppdrag kommer från regeringen, genom Kulturdepartementet, och består av tre delar. Vi beslutar om statliga bidrag och stipendier till verksamma konstnärer. Vi håller oss underrättade om och bevakar konstnärers ekonomiska och sociala villkor. En allt viktigare uppgift är också att ge stöd till ökade internationella kontakter och verksamhet för konstnärer.

Relaterat material