Gå direkt till innehåll
Koreografen Jefta van Dinther tilldelas Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium

Pressmeddelande -

Koreografen Jefta van Dinther tilldelas Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium

Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kr delas varje år ut till en ung koreograf. 2012 års stipendium tilldelas koreografen Jefta van Dinther.

Birgit Cullberg-stipendiet inrättades av regeringen i samband med Birgit Cullbergs 90-årsdag och delades ut första gången 1999. Stipendiet fördelas utan ansökan av Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer.
Stipendiet kommer att utdelas 7 december kl 17.00 på Konstnärsnämnden i Stockholm av Jannike Åhlund, ordförande för arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer.

Årets motivering lyder:

”Jefta van Dinthers dansverk, både som soloföreställningar och i samarbete med andra konstnärer, är tydligt fysiska och innebär alltid ett utforskande av rörelsen i dansen. I hans verk presenteras den kreativa processen i realtid på scenen – och är ofta själva essensen i föreställningen. Med ett lekfullt förhållande till föreställningsformen iscensätter van Dinther också förhållandet mellan utövare och publik.  Med sin senaste föreställning GRIND pekar Jefta van Dinther ut en riktning inom dansen som är innovativ och uppfriskande oförutsägbar.”

Om Jefta van Dinther

Jefta van Dinther (född 1980) är koreograf och dansare, verksam i Stockholm, Amsterdam och Berlin. Han växte upp i Sverige och flyttade sedan till Nederländerna där han 2003 utexaminerades från Amsterdam School of the Arts (MTD).
Sedan 2008 har han åter varit verksam i Sverige, och har nu sin huvudsakliga bas i Stockholm. Under 2011 gjorde han kvintetten The Way Things Go för Cullbergbaletten, en långsam koreografi om orsak och verkan. Föreställningen GRIND i samarbete med Minna Tiikkainen och David Kiers hade premiär i Sverige 2011 och går nu på turné i Europa. van Dinther står också bakom verken The Blanket Dance (2011) som sattes upp i samarbete med Frédéric Gies och DD Dorvillier, och föreställningarna Kneeding och IT’S IN THE AIR (2010) i samarbete med Mette Ingvartsen.

Förutom att dansa i sina egna föreställningar framför Jefta andras verk. Han har nyligen samarbetat med Mette Ingvartsen, Xavier Le Roy och Ivana Müller och engagerats av ett flertal andra koreografer.

För närvarande arbetar han på den nya föreställningen THIS IS CONCRETE i ett samarbete med koreografen Thiago Granato, som har haft premiär i Rio de Janeiro i november 2012. I december deltar han med föreställningen GRIND på den nordiska dansplattformen Ice Hot i Helsingfors, och till våren skapar Jefta van Dinther ett nytt verk för Cullbergbaletten för större scener vid namn Plateau Effect.

Han undervisar även i koreografi och delar med sig av sina arbetsmetoder. 2012 blev han lektor i koreografi på Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm, där han nyligen blivit utsedd till konstnärlig ledare på Mastersprogrammet i koreografi tillsammans med Frédéric Gies.

www.jeftavandinther.com

http://www.jeftavandinther.com/grind-video-trailer.html

Foto ovan: Jefta van Dinther i föreställningen GRIND. fotograf: Viktor Gårdsäter
Se även flera bif pressbilder.
För fler pressbilder kontakta Tina Pettersson, eller se Konstnärsnämndens hemsida under Nyheter.
Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.


Kontakt:

Tina Pettersson
Handläggare, Konstnärsnämnden
 tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
tel. 08-506 550 58/00  mobil 0708-57899
www.konstnarsnamnden.se

 

 

 

Ämnen

Taggar


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, samt löpande bevaka trygghetssystemen.

Presskontakt

Sara Henrikson

Presskontakt SMAK PRoduktion

Relaterat material

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Sverige