Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Margareta Orreblad får Dynamostipendiet

För drygt fyrtio år sedan startade Margareta Orreblad Galleri Mors Mössa i Kungälv. Namnet, som på ett vis var ett återtagande av utrymme efter det raserade tornet med samma namn på Kungälvs fästning – där f ö det återstående tornet Fars hatt fortfarande står kvar – behölls när galleriet 1973 flyttade till Göteborg.


Genom åren har Margareta Orreblad bevarat sin roll som pigg uppstickare i Sveriges gallerivärld och under decennier varit en förkämpe för bildkonsten i Göteborg. Hennes princip har varit att ställa ut det som engagerat henne, det som utmanat, varit nyskapande, utan att sätta några gränser för material, teknik, infallsvinklar och uttryck. Det enda som varit en gräns är att samma konstnär inte fått ställa ut mer än en gång, vilket genom åren givit en lång utställarlista.

Med en aldrig sinande energi och uthållighet har Margareta Orreblad fortsatt sin verksamhet och samlat konstnärer från hela Sverige och även utomlands till ett högkvalitativt utställningsprogram sedan galleriets början. Trots en liten skala – galleriet är inte stort men ligger centralt i stadsdelen Haga – har många numera namnkunniga konstnärer visats vid början av sin karriär. Lågmäld, men alltid med en synlig gnista av djupt känt engagemang, har hon lotsat sina konstnärer och besökare i diskussioner om konstens vara och nödvändighet. Galleriet har varit en fristad för det nydanande och experimentella och en känd plantskola för många konstnärer.

Margareta Orreblads insats, sett över tid, är något i särklass. Hennes framsynta gärning, utförd med en långdistansares fokusering, har trotsat tider av finansiell kris och budgetnedskärningar, samt motstått krav på att kombinera både nytta och lönsamhet för konsten. Hennes galleri är en institution för förnyelse och experiment. Margareta Orreblad har okuvligt fört galleriet vidare och blivit ett viktigt forum i rum och tid, en etablerad fyrbåk som fortsätter att lysa klart.

Margareta Orreblad mottar stipendiet den 18 maj kl 18.30 på Göteborgs konstmuseum.

Margareta Orreblad kan nås på telefon 031-13 22 82.


Ytterligare information om stipendiet lämnas av Lars Olof Gustafson, sekreterare Sveriges bildkonstnärsfond, tel. 08 506 550 75, l.o.gustafson@konstnarsnamnden.se

Ämnen

Kategorier


Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden, en myndighet som på regeringens uppdrag fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom områdena teater, dans, film, musik samt bild- och formkonst. Konstnärsnämnden bevakar också konstnärers ekonomiska och sociala villkor. En allt viktigare uppgift är att ge stöd till ökade internationella kontakter och verksamhet för konstnärer.

Kontakter

Josefin Morge

Josefin Morge

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation & press 08-506 550 96
Mika Romanus

Mika Romanus

Presskontakt Direktör och myndighetschef 08-506 550 80

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte, samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar
regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Sverige