Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny lägesrapport om konstnärers villkor under pandemin

Ökat antal arbetslösa konstnärer och minskad omsättning i konstnärers företag. Det visar den statistik som Konstnärsnämnden tagit fram om hur yrkesverksamma konstnärer drabbats under pandemin.

Idag tar regeringen emot Konstnärsnämndens rapport om hur pandemin påverkat konstnärerna. Konstnärsnämnden lyfter framför allt befintliga, strukturella hinder som undergräver villkoren för yrkesverksamma konstnärer generellt och som förstärkt dessas situation under krisen.

- Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen. Nu, när vi börjar få in statistik, kan vi bättre följa och analysera i vilken utsträckning konstnärerna drabbats och vilka åtgärder och förändringar som behöver vidtas framöver, säger Anna Söderbäck, direktör och myndighetschef på Konstnärsnämnden. Näringslivspolitiska insatser och trygghetssystem behöver anpassas, så att konstnärernas yrkesmässiga förutsättningar stärks.

Konstnärsnämnden lyfter att synen på företagande behöver utvecklas och nyanseras. Statistiken i rapporten visar att konstnärer endast i liten utsträckning kunnat ta del av de temporära insatser som införts för företag. Att konstnärer, som ofta har enskild firma, låg omsättning och är soloföretagare, har svårt att ta del av näringslivsåtgärder är ett av flera strukturella problem som ringas in i rapporten. Ett annat är problemet med att det ökade utbudet av kultur på nätet under pandemin, inte gagnat konstnärerna ekonomiskt.

- Eftersom den digitala marknaden, krisåtgärder för företag och trygghetssystemen inte är tillräckligt anpassade till yrkeskonstnärers arbetsvillkor, har de krisstipendier som Konstnärsnämnden och andra kulturmyndigheter fördelat, varit avgörande för många konstnärers överlevnad under pandemin, säger Anna Söderbäck.

Tillfälliga lättnader, som förändrade a-kasseregler för egenföretagare bör enligt rapporten permanentas. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen för yrkesverksamma inom kultur och media är mycket högre än tidigare. Under våren 2020 ökade inskrivningarna dramatiskt, varefter de minskat. De som fått jobb, har i stor utsträckning fortsatt att arbeta inom kultursektorn, medan uppskattningsvis en fjärdedel har bytt bransch. Huruvida den ökade yrkesväxlingen är tillfällig eller ej återstår att se.

Pandemins konsekvenser för konstnärers villkor i siffror

 • Preliminära siffror visar på 28,6 procent minskning av omsättning för artistisk verksamhet (SNI 90.01) och 3,0 procent för litterärt och konstnärligt skapande (SNI 90.03). Minskningen sker från redan låga omsättningssiffror.
 • The International Confederation of Authors and Composers (CISAC) rapport 2020 visar på prognos att intäkter från upphovsrätt och royalties minskat mellan 20–35 procent för 2020. Störst minskning, 60–80 procent, prognosticeras för upphovsersättningar för liveframträdanden och bakgrundsanvändning.
 • Juli 2020 var 6 197 öppet arbetslösa eller sökande i program på Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det är dubbelt så många som juli 2019. I april 2021 var 3 559 inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur Media, vilket är drygt 1 400 fler individer än april 2019.

   Korta fakta om krisstöd från Konstnärsnämnden

   • Totalt har 650 miljoner kronor fördelats i form av närmare 12 600 stipendier till drygt 8 000 individer.
   • Sammanlagt 15 000 ansökningar från drygt 9 500 sökande fördelat på tre krisstipendier har beretts.
   • 57 procent fler arbetsstipendier har delats ut av Konstnärsnämnden jämfört med 2019.

   Läs rapporten Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar


   Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

   Presskontakt

   Anna Söderbäck

   Anna Söderbäck

   Direktör och myndighetschef 08-506 550 00

   Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

   Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

   Konstnärsnämnden
   Maria skolgata 83
   118 53 Stockholm
   Sverige