Gå direkt till innehåll
Svensken behöver lära mer om binas betydelse för maten

Pressmeddelande -

Svensken behöver lära mer om binas betydelse för maten

Att närmare 75 procent av alla livsmedelsgrödor i världen är helt eller delvis beroende av pollinatörer vet bara 33 procent av den svenska allmänheten. Åtta av tio vet att bin och humlor pollinerar men att skalbaggar också hjälper till vet bara 7 procent. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm (KfS) genomfört med hjälp av Novus.

På grund av ett dysfunktionellt jordbrukssystem har antalet vilda pollinatörer i världen minskat under senare år. Lokalt kan så mycket som 40 procent av insekterna vara hotade. Faktorer som påverkar är förlust av biologisk mångfald, ett ensidigt jordbrukslandskap med få blommande grödor och därmed mindre mat till insekterna, färre stenrösen och blommande dikeskanter, kemiska bekämpningsmedel, skadegörare och klimatförändringar.

En god pollinering kan öka skördarna med mellan 15 och 70 procent. Det är viktigt för livsmedelstryggheten av vissa grödor.

– Vår livsmedelsförsörjning och den biologiska mångfalden är beroende av att många olika sorters bin och andra insekter är friska och förökar sig. Det är en viktig kunskap och vi kan själva hjälpa till att stötta pollinatörerna, exempelvis genom att odla rätt sorters växter i våra trädgårdar, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, KfS.

Livsmedelsbranschen bör ställa krav på sina leverantörer kring biologisk mångfald

Jämfört med många andra regioner i världen har Sverige fortfarande ett någorlunda varierat odlingslandskap, vilket är bra för pollinatörerna. Men trots allt är 100 av 300 arter av vilda bin och humlor hotade i Sverige. På andra håll är läget mer allvarligt, exempelvis i USA och många utvecklingsländer med enorma monokulturer. KfS menar att livsmedelsbranschen har stora möjligheter att stötta pollinatörer också i andra länder genom att ställa krav på sina leverantörer.

– Livsmedelsbranschen importerar 75 procent av bär, frukt och grönsaker. Det ger branschen stora möjligheter att förbättra läget för de viktiga pollinatörerna i andra länder. Vi tycker att branschen ska kräva av sina leverantörer att produktionen sker på ett sätt som tar hänsyn till biologisk mångfald som gynnar pollinatörerna. Det kan till exempel gälla krav på fleråriga växtföljder och restriktioner vid användning av vissa bekämpningsmedel, säger Louise Ungerth.

Coop inleder samarbete med Svenska Bin

Coop har nyligen inlett ett samarbete med organisationen Svenska Bin som innebär att Coops 3,4 miljoner medlemmar kan växla in sina medlemspoäng och adoptera bin. Pengarna går till att sätta ut bisamhällen på bivänliga platser runt om i landet. Bisamhällena sköts av professionella biodlare.

– Vi möjliggör för våra medlemmar att bli bi-ambassadörer. Alla kan växla in sina poäng mot bin. Utöver det kommer vi att fortsätta verka för ekologisk produktion som gynnar biologisk mångfald och uppdatera våra riktlinjer för att ytterliga stötta pollinatörerna. Detta är ett viktigt initiativ för oss i livsmedelskedjan, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Enkäten genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Novus i maj 2016. 1054 personer besvarade webbenkäten. Målgruppen är den svenska allmänheten 18-79 år. 

Ladda ner rapporten, BI HAPPY - en lägesrapport om våra bin, från vår webbsida.

Ämnen

Taggar


Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 760 000 medlemmar. Nyckeln till dina medlemserbjudanden är Coop MedMera-kortet. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbar samhälle.

KfS på Facebook

Vår kampanj Släng inte maten på Facebook

Besök vår kampanjsajt Släng inte maten

Följ oss på Twitter

Presskontakt

Johan Stenvall

Johan Stenvall

Presskontakt Kommunikatör 0768456257

Relaterat material

Relaterade nyheter

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Konsumentföreningen Stockholm
KfS, Box 3259
103 65 Stockholm