Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensamt fjärrvärmenät utreds

Idag tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.

Parterna ska tillsammans analysera de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en sammankoppling av sina fjärrvärmenät, liksom förutsättningarna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Analysen ska utmynna i ett icke-bindande samverkansförslag under våren 2011.

- Med ett regionalt fjärrvärmesystem skapas stora möjligheter att optimera fjärrvärmeproduktionen vilket minskar behovet av reinvesteringar samtidigt som möjligheten att ta emot spillvärme ökar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB.

Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman.

- Att ta ytterligare ett steg mot ett regionalt fjärrvärmesystem tror vi genererar ytterligare samordningsfördelar som kommer kunderna i hela regionen till gagn, säger Kåre Larsson, förvaltningschef för Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad.

Även Lunds Energikoncernen har sedan tidigare byggt ut sitt fjärrvärmenät genom en ledning mellan anläggningarna i Lomma/ Lund och Eslöv.

- Med sammankopplade nät erhålls en större värmemarknad för elproduktion, vilket går helt i linje med vår satsning att etablera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta. Det förstärker fjärrvärmens konkurrenskraft, samtidigt som miljöprofilen förbättras ytterligare, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Kåre Larsson, förvaltningschef, Teknik och Stadsbyggnadsförvaltningen, 070-947 08 50
Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB, 070-418 30 80
Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 070-512 03 80

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 energiavtal och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen

Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige