Gå direkt till innehåll
Alma Hess verksamhetsutvecklare på Kraftringen
Alma Hess verksamhetsutvecklare på Kraftringen

Pressmeddelande -

Håll koll på vad du tankar elbilen med

Varifrån kommer egentligen bensinen eller etanolen du tankar? Vilket klimatavtryck gör den? I dag är det ganska svårt att veta vad som faktiskt hamnar i tanken, men snart måste alla pumpar och laddstationer märkas med klimatdekaler – ungefär som vitvaror. Redan förra sommaren märkte Kraftringen sina ladd- och tankstationer och vill även nu föregå lagkravet.

– Vi vill så tidigt som möjligt göra det enklare för våra kunder att jämföra olika drivmedel ur miljöperspektiv, säger Alma Hess som är verksamhetsutvecklare på Kraftringen.

Hamburgarens klimatavtryck eller varifrån grönsakerna i butiken kommer ifrån är i dag lätt att hålla koll på. Men när det gäller miljöpåverkan från våra drivmedel är det klurigare. Därför blir det numera lag på att den som tankar sin bil ska kunna se vid pumpen vilka råvaror som ingår i bränslet och vilken klimateffekt det faktiskt har.

Bakgrunden till den nya märkningen grundar sig bland annat i Sveriges målsättning att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. För att nå dit måste andelen förnybara fordonsbränslen öka markant, och som ett led i det arbetet har regeringen och riksdagen beslutat att alla tankställen ska märkas med klimatdeklarationer.

Dekalerna visar bland annat hur stor andel förnybart bränsle som finns i drivmedlet, förklarar Alma Hess på Kraftringen som redan har börjat ursprungsmärka drivmedel som säljs vid laddningsstationer och biogastankställen runt om i Skåne.

– Vi har valt att gå ett steg längre och säljer endast förnybar el och biogas vid våra tankställen. Något annat är inte hållbart. Men dekalen visar dessutom klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga man tar med alla växthusgaser från utvinning till användning för att kunna jämföra olika drivmedel som bensin, gas och el, säger hon.

För att göra det enkelt för konsumenterna har dekalerna en färgskala från grönt till rött.

– Emissionsfaktor är en komplex siffra som kanske inte säger så mycket i sig, men när man ser det i diagram är det lättare att bilda sig en uppfattning och jämföra olika värden. När det gäller laddstolpar har man tagit beslut på nationell nivå att märka alla stationer med samma emissionsfaktor. I denna nationella emissionsfaktor för elen ingår även en viss mängd fossilt bränsle. Eftersom Kraftringen endast säljer förnybar el i laddstolparna så är vår emissionsfaktor ofta lägre än den som faktiskt visas, säger Alma Hess.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Presskontakt

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80
Mattias Brage

Mattias Brage

Presskontakt Presschef. Enbart kontakter från journalister. För övriga frågor kontakta Kraftringens växel 010-122 70 00. 073- 068 94 58

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige