Gå direkt till innehåll
Kraftringen hjälper Skånes Ornitologiska Förening i deras arbete med att rädda den skånska berguven

Pressmeddelande -

Kraftringen hjälper Skånes Ornitologiska Förening i deras arbete med att rädda den skånska berguven

Kraftringen har ingått ett samarbete med Skånes Ornitologiska Förening i syfte att värna och rädda den rödlistade fågelarten berguv. Berguven förekommer i större delen av Eurasien och i Nordafrika. Den är vår största uggla och kan bli 59-73 cm, väga 2-4 kg och ha ett vingspann på 138-170 cm.

Berguvar hade försvunnit från Skåne på 1940-talet efter många år av förföljelse. På 1980-talet började man att släppa ut uppföda berguvar och en population etablerade sig igen. Men den skånska berguvstammen är ännu liten, instabil och i behov av förstärkning. Tyvärr är de utsatta för många faror i dagens landskap. Eldöd i lokala elnät och särskilt på jordade elstolpar utgör det största hotet mot de skånska berguvarna och därför har Kraftringen valt att engagera sig i Skånes Ornitologiska Förenings ”Projekt Berguv Skåne”.

- Vi har initierat ett projekt där vi går igenom våra elledningar som är i närheten av häckningsplatserna för berguvarna. De elledningar som bedöms som farliga för uvarna kommer att åtgärdas så att vi minimerar risken för att de kommer till skada, säger Erik Häggsgård chef för teknik och planering på Kraftringen

Uvarna utnyttjar regelbundet stolparna som sittplatser när de jagar. Elstolpar utgör därmed ett hot då fåglarnas stora vingspann, upp till 170 cm, kan orsaka dödlig kortslutning.

- Vi behöver all hjälp vi kan få i vårt arbete att värna denna fantastiska fågel och se till att fler berguvar kan etablera sig i Skåne. Vi är väldigt glada att Kraftringen vill vara med och göra skillnad för dessa fåglar, säger Arne Hegemann, ordförande för Skånes Ornitologiska Förening.

- För oss på Kraftringen är det en självklarhet att få vara med och bidra till den biologiska mångfalden och samtidigt få möjligheten att hjälpa en rödlistad art, avslutar Erik Häggsgård.

Fakta

  • Berguvshonan är större än hanen även om en viss överlappning i storlek förekommer. Den lever av små däggdjur och fåglar (t.ex. hare, igelkott, råtta, mård samt kråka och andra medelstora fåglar) som den jagar nattetid. Om dagarna vilar uven i en klippskreva eller ett skyddande träd i reviret.
  • Berguven häckar som regel först vid 2-3 års ålder. Boet ligger oftast i en klippbrant, men bon på marken, i gamla risbon eller på (i) byggnader förekommer också.
  • Själva bobalen är oftast en enkel urgröpning i marken. Honan lägger vanligtvis 2-3 ägg i mars som hon ruvar i 34-36 dygn. Ungarna kan flyga efter 50-60 dygn. De lämnar ofta boet innan de kan flygga, men är beroende av föräldrarnas omsorg ytterligare några månader.
  • Berguven är extremt känslig för riktad störning under häckningen och kan överge både ägg och ungar om den blir oroad.

För mer information

Erik Häggsgård chef för teknik och planering på Kraftringen, 070-318 55 37

Arne Hegemann ordförande för Skånes Ornitologiska Förening, 072 996 58 03

Ämnen

Taggar

Regioner


Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Presskontakt

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80
Mattias Brage

Mattias Brage

Presskontakt Presschef. Enbart kontakter från journalister. För övriga frågor kontakta Kraftringens växel 010-122 70 00. 073- 068 94 58

Relaterat material

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige