Gå direkt till innehåll
Kraftringen levererar ett starkt resultat under ett utmanade år

Pressmeddelande -

Kraftringen levererar ett starkt resultat under ett utmanade år

2021 var precis som energimarknaden ett turbulent år med stora svängningar. Kraftringen gör ett stabilt och starkt resultat. Vilket skapar förutsättningar för fortsatta investeringar i el och gasnät, värme & kyla och fiber. På totalt 8 mdkr till 2030. Micke Andersson CFO berättar mer om energiåret 2021 i bifogad film.

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 26,4% jämfört med föregående år och uppgår nu till 3 884 mnkr (3 072). Innevarande år hade några kalla vintermånader med höga elpriser vilket ökade energiomsättningen.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 482 mkr (405) vilket är 77 mkr bättre än föregående år. Resultatförbättringen förklaras främst av att energinettot, skillnaden mellan energiförsäljning och energiinköp, ökade till följd av att kundernas energiförbrukning var hög under vintermånaderna. Resultatutvecklingen i Modity Energy Trading AB blev också klart bättre än föregående år.
  • Totala investeringar under 2021 uppgår till 420 mnkr (366). Bland annat reinvesteringar för att öka leveranssäkerheten och minska drift- och underhållskostnader inom eldistribution. Dessutom byts samtliga elmätare ut. Reinvesteringar i äldre fjärrvärmenät pågår. Utbyggnad av fjärrvärme, elnät och fiber pågår till nya stadsdelar i ägarkommunerna.
  • Nettoskulden (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar) minskade med 11,3 % till 1 792 mnkr (2 019).

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kontakter

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 energiavtal och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige