Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljööverdomstolen har gett klartecken till kraftvärmeverket i Örtofta

Miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva Miljödomstolens dom från den 15 april i år. Det innebär att Miljödomstolens dom står fast. Lunds Energikoncernen kan därmed komma igång med byggandet av det planerade biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Miljövinsterna är betydande i projektet. När hela anläggningen är i drift minskar det globala koldioxidutsläppet med 350 000 ton årligen.

- Vi noterar med tillfredställelse Miljööverdomstolens skyndsamma hantering av ärendet och att man valt att inte pröva domen från Miljödomstolen. Vi kan nu påbörja arbetet med att handla upp anläggningen och därmed gå in i nästa fas av projektet, sägerJan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ). Domen är ett avgörande steg för att uppnå våra miljömål och genom det skyndsamma beslutet har vi nu bättre möjlighet att förbereda en byggnation med omsorg.

2009 fastställde Regeringen detaljplanen för Örtofta 21:1. Miljööverdomstolen, liksom Miljödomstolen, går på samma linje när det gäller lokaliseringen. Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk ger betydande miljövinster.

-  Projektet har pågått sedan 2005 och jag tror att alla inblandade tycker att det är skönt med att äntligen närma oss ett definitivt beslut. Vi har den allra största respekt för de boende i och kring Örtofta som är oroliga och vi ska göra allt för att alla parter ska bli så nöjda som möjligt, säger Nils-Ove Rasmusson VD för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB.

-  Det är viktigt med en fortsatt god kommunikation varför vi innan vi startar något på Örtofta 21:1 kommer att informera de kringboende om tidpunkter och vad som kommer att ske. Detta sker som tidigare via vårt nyhetsblad till de kringboende.

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket planeras att tas i drift under 2014. Med den nya anläggningen minskas koldioxidutsläppen globalt med 350 000 ton årligen. 90 procent av koncernens fjärrvärmeproduktion blir förnybar och elproduktionen ökar. När elområden införs i höst blir det ännu angelägnare att få fram ny produktion i södra Sverige, som har underskott på el.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ),
046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.

Nils-Ove Rasmusson, VD för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB,
046- 35 60 30, alt. 070-515 98 71. E-post: nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se.

Ämnen

Kategorier


Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Kontakter

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 energikunder och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige