Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Spadtag för kraftvärmen i Örtofta

Den 15 mars tas det officiella spadtaget för Örtoftaverket. Ledande företrädare för Lunds Energikoncernens fyra ägare sätter spadar i jorden på tomten norr om Örtofta. Det sker i närvaro av omkring 80 inbjudna gäster.

Kraftvärmeverket beräknas stå klart och tas i drift i mars år 2014. Totalt 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv kommer att få sin fjärrvärme från anläggningen. Den skånska elproduktionen ökar också med det nya kraftvärmeverket, det är betydelsefullt i elområde Malmö där efterfrågan på el överstiger utbudet. Kraftvärme innebär kombinerad el- och värmeproduktion därmed kan de förnybara bränslena utnyttjas till över 90 procent. I ett konventionellt bränslebaserat kraftverk ligger utnyttjandet på kring 40 procent.

- Kraftvärmeverket ligger helt i linje med Sveriges energi- och miljöambitioner. Vi är glada och stolta över att nu påbörja bygget som kommer att betyda effektiv och miljöriktig produktion av el och fjärrvärme, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef i Lunds Energikoncernen AB, och fortsätter, nu samlar vi de som bidragit eller kommer att bidra till att kraftvärmeverket blir verklighet. I maj kommer vi att bjuda in våra grannar och berätta om vad som växer fram på åkern norr om Örtofta.

Närheten till sockerbruket i Örtofta innebär unika möjligheter till samarbete och energieffektivisering som ingen annan lokalisering kunnat ge. Den fjärrvärmeledning som byggdes 2006 för att binda ihop Eslöv, Lund och Lomma har också medfört ökad energieffektivitet genom spillvärmeleveranser från såväl sockerbruket som från flera större jordbruksföretag utmed ledningen.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Sylvia Michel, vd och koncernchef Lunds Energikoncernen AB
070-266 585 sylvia.michel@lundsenergikoncernen.se
Nils-Ove Rasmusson, vd för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB
046-35 60 30 alt. 070-515 98 71, nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Presskontakt

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80
Mattias Brage

Mattias Brage

Presskontakt Presschef. Enbart kontakter från journalister. För övriga frågor kontakta Kraftringens växel 010-122 70 00. 073- 068 94 58