Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starkt kassaflöde under första halvåret

Lunds Energikoncernens resultatutveckling är fortsatt stark för 2011 och bättre än förra året. Positivt kassaflöde har utnyttjats för att minska skuldsättningsgraden.

Trots dyrare marginalproduktion inom fjärrvärmen och problem med elproduktionen i Norge ökar koncernens resultat jämfört med föregående år. Lägre skuldsättning och ränta minskar koncernens finansiella kostnader.

– Kostnadsutvecklingen på biobränsle och stigande elpriser speglar på ett bra sätt hur viktigt det är för koncernen att få till ny biobränslebaserad el- och fjärrvärmeproduktion i Örtofta. Den befintliga gasturbinen på Gunnesboverket i Lund har dessutom renoverats under sommaren för att kunna möta höstens indelning i elområden, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80
E-post: jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Kontakter

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 energiavtal och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige