Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vätgas är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Vätgas producerad av förnybara energikällor kan i framtiden minska vårt klimatavtryck avsevärt. Genom att använda förnybar vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Redan i dag används tekniken för att lagra sol- och vindkraft vilket kan stötta elnätet och göra bostäder självförsörjande på energi.

Vind- och solenergi är på stark frammarsch i hela Europa. I Sverige står vindkraft för närmare tjugo procent av elproduktionen, något som kommer att fördubblas inom tre till fyra år. En av utmaningarna med vindkraft är dock att produktionen är beroende av väderförhållanden.

– Ibland blåser det mycket och vissa dagar blåser det inte alls, och även solcellsanläggningar är såklart väderberoende. Det ger en ojämn produktion. Men med hjälp av vätgas kan man lagra energin för att till exempel stötta elnätet vid effekttoppar, säger Mikael Dennbo, innovations- och hållbarhetsstrateg på Kraftringen som just nu utforskar möjligheterna att använda den nya vätgastekniken.

Fossilt framställd vätgas är en av våra vanligaste industrigaser och används bland annat på raffinaderier när råolja omvandlas till bensin och diesel. Men att använda förnybar vätgas är ett område på frammarsch, berättar Mikael Dennbo.

– Majoriteten av den vätgas som används inom industrin kommer från fossila källor, främst naturgas och kol. Det som sker nu är att man förflyttar utvecklingen mot att använda förnybar energi för att producera vätgas, främst genom elektrolys då vatten spjälkas till vägas och syre, förklarar han.

Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Den är alltså inte en primär energikälla, utan kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en bränslecell. Dessa bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Restprodukten är rent vatten, vilket innebär att fordon drivna på vätgas inte släpper ut någon koldioxid.
Illustration av regionnät för eldistribution

– Med hjälp av vätgas kan man lagra energin från en solcellsanläggning och spara elen från soliga sommardagar och använda den på vintern. Just nu för vi dialog med flera kunder kring fastighetsnära applikationer, säger Mikael Dennbo.

Tekniken är fortfarande i sin linda, vilket innebär att det i dagsläget är ganska dyrt att ersätta el- och värmeproduktion eller bilmotorn med en vätgasdriven bränslecell. Men utvecklingen går snabbt framåt.

– Än har vi inte nått storskalig produktion men i samband med att sektorn byggs ut kommer vi också att se prisfall. Samtidigt ställer vätgasutvecklingen krav på fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion eftersom det går åt stora mängder energi för att framställa förnybar vätgas, säger Mikael Dennbo.
Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till ett hållbart energisystem. På Kraftringen vill man vara med och driva på utvecklingen, säger Mikael Dennbo.

– Parisavtalet och klimatsituationen ställer krav på att vi kraftigt ska minska mängden koldioxidutsläpp framöver. Transport-, industri- och fastighetssektorn är områden där vätgas kan minska miljö- och klimatpåverkan avsevärt. Förnybart producerad vätgas är potentiellt en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kontakter

Pressjour

Presskontakt 010- 122 70 80

Energi för framtida generationer

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 energiavtal och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Kraftringen
Råbyvägen 37
22457 Lund
Sverige