Gå direkt till innehåll
KRAV anställer ekonomiagronom

Pressmeddelande -

KRAV anställer ekonomiagronom

Lina Larsson har anställts på KRAV för att arbeta med KRAVs restaurangkunder samt service- och dagligvaruhandeln. Hon har under några år praktiserat och vikarierat på KRAVs lantbruksavdelning, och är väl insatt i KRAVs verksamhet.

Lina Larsson är agronom med inriktning på ekonomi, och kommer nu att arbeta på KRAVs livsmedelsavdelning som marknads- och regelutvecklare. Förutom restaurangkunderna, ska hon arbeta mot dagligvaru- och servicehandeln.

– Lina Larsson är ambitiös och noggrann. Hon har visat stort intresse för alla delar i livsmedelskedjan, och kommer att bli viktig i arbetet med att presentera KRAVs mervärden och verktyg, som exempelvis KRAVs restaurangcertifiering. Vi behöver få ett ökat engagemang för ekologiskt och KRAV-märkt i hela livsmedelskedjan, säger Cecilia Lenbäck, affärsområdeschef livsmedel på KRAV.

I början av 2010-talet arbetade Lina Larsson med ranchdrift i norra Australien på gårdar med 10 000-tals nötkreatur. Hon upprördes över hur djuren behandlades där, och bestämde sig för att återvända till Sverige och utbilda sig till agronom. När det blev dags för hennes praktik, sammanföll den med att KRAV efterlyste en praktikant som skulle få i uppdrag att göra en marknadsanalys av försäljningen av KRAV-märkt kött.

– Det tilltalade mig mycket att få jobba i en organisation som KRAV med höga krav på djurvälfärd. Nu ska det bli spännande att få fortsätta vidare i livsmedelskedjan och arbeta med aktörer som har så stort inflytande på vad som serveras på vår tallrik. Jag ser mycket fram emot att lära känna mina nya kunder och hoppas få ännu fler att inse värdet av KRAVs hållbarhetsmärkning, säger Lina Larsson.

Kontakt:
Cecilia Lenbäck, affärsområdeschef livsmedel på KRAV, 072-545 30 20

Ämnen

Kategorier


KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 22 medlemsföretag och organisationer.

KRAV
Klostergatan 13, Box 1037
751 40 Uppsala
Sweden