Pressmeddelande -

Vinnare av Årets Innovationspris - Swedish Powertrain Techcenter och G Larsson Starch Technology

När Årets innovationspris i Skåne Nordost delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost på Sveriges Bästa Näringslivsdag den 18 september blev det två företag, Swedish Powertrain Techcenter i Östra Göinge och G Larsson Starch Technology AB i Bromölla, som fick dela på priset.

- Det var sex mycket spännande företag som nominerades. Det blev Swedish Powertrain och G Larsson Starch Technology som fick dela på priset, de gick helt enkelt inte att skilja åt när vi bedömde enligt gällande kriterier. Det är ju samtidigt roligt att få lyfta fram två så väldigt innovativa företag, säger Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare för Skåne Nordost.

- Båda företagen jobbar i grunden med lösningar för samhällsutmaningar kopplade till miljö och hållbarhet. De har båda stor kommersiell potential och verkar på en i högsta grad internationell marknad, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Innovationspriset delas ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost. Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

Vinnarna får dela på 25 000 kronor.

Motiveringen för pristagarna:

G Larsson Starch Technology, BromöllaVärldsledande inom processutrustning för stärkelseutvinning. Erbjuder såväl ett komplett utbud av utrustning som hela anläggningar. Med bas i stärkelseindustrin har Larssons nu tagit initiativ och utvecklar både affärer och processutrustning med hög innovationsgrad för utvinning av vegetabiliska proteiner, vilket är en växande marknad. Deras processutveckling och torkteknik ligger i yttersta framkant vad gäller såväl ekonomi, miljö som hållbarhet.

Swedish Powertrain Techcenter, Östra GöingeSwedish Powertrain Techcenter har på ett eget och nytt sätt tolkat Industri 4.0 där de tar olika befintliga lösningar och implementerar det till nya mycket framgångsrika och effektiva lösningar. Detta har effektiviserat företagets verksamhet och skjutit förädlingsvärdet per anställd i höjden. Swedish Powertrain Techcenter har också en, i fordonsindustrin erkänd kunskap inom drivlinor i kombination med hybridteknik och helelektriska fordon. Detta har i sin tur lett till flera och djupa samarbeten mellan Swedish Powertrain Techcenter och Sveriges fordonstillverkare, vilket resulterat i innovativa lösningar.

De fyra övriga företagen som nominerades till Innovationspriset är:

HälsoOasen, Hässleholm
V-Plant, Hörby
Marmor & Granit och CRC Nordic, Kristianstad
Swedlock, Osby.

Mer om dessa företag och motiveringen till nomineringen finns att läsa här

För mer information kontakta:

Magnus Larsson, G Larsson, G Larsson Starch Technology magnus.larsson@larssonsweden.com, 070 577 61 32

Anders Göransson, Swedish Powertrain Techcenter, anders.goransson@swedishpowertrain.com, 044-780 15 15

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-291 434


Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost,malin.wildt-persson@kristianstad.se, 072-885 78 98

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • skåne nordost
 • science park
 • bildindustri
 • miljö
 • stärkelse
 • livsmedel
 • bromölla
 • östra göinge
 • innovation

Regioner

 • Skåne

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Presskontakt

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Relaterat innehåll