Gå direkt till innehåll
Stockholm höjer kvalitetskraven för hemtjänst i privat regi

Pressmeddelande -

Stockholm höjer kvalitetskraven för hemtjänst i privat regi

Idag beslutar äldrenämnden i Stockholms stad om ändringar i stadens avtal med privata hemtjänstutförare. – Som lovat höjer vi språk- och utbildningskraven och säkerställer reflektionstid till personalen, samt tar tillvara på våra lärdomar från pandemin säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

Stockholms stads avtal med privata utförare, även kallat förfrågningsunderlaget, sätter ramarna för utförandet av privat hemtjänst i Stockholm. Äldrenämnden beslutar om hur förfrågningsunderlaget ska revideras för att i ett senare skede godkännas av kommunfullmäktige. Bland annat höjs kraven på hur stor andelen av personalen som ska vara utbildad:

– För mig som äldreborgarråd är det viktigt att de äldre möter omsorgsutbildad personal. De gamla minimikraven på att minst hälften av personalen skulle ha vårdbiträdesutbildning räcker inte. Framöver ska minst 80 procent av personalen vara utbildade vårdbiträden eller undersköterskor, varav minst 30 procent undersköterskor, fortsätter Erik Slottner (KD).

Något helt nytt är att personalen ska garanteras reflektionstid, med ett krav på minst en timmes reflektionstid i månaden.

– Det är viktigt att man i sin arbetsgrupp kan reflektera över händelser och problem i arbetet. På så vis kan man lära av varandra, höja kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, fortsätter Erik Slottner (KD).

Det nya förfrågningsunderlaget skärper också språkkraven från svenska åk 9 till gymnasial svenska 1 alternativt svenska som andra språk 1 för samtliga anställda.

– Jag kan inte nog understryka vikten av språkkunskaper i äldreomsorgen. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt så att det inte uppstår missförstånd, men också avgörande för det sociala arbetet i äldreomsorgen, fortsätter Erik Slottner (KD).

Enligt 2021 års budget ska samtliga äldreomsorgsverksamheter demenscertifieras, något som också avspeglar sig i det nya förfrågningsunderlaget.

– Vi genomför en total översyn av demensspecialiseringen genom att ta bort egenbedömningen och i stället inför tydliga krav för att få kalla sig specialiserad inom demens. Exempelvis specificeras att personalen ska vara undersköterskor och vilka specialutbildningar inom demens som är godtagbara, fortsätter Erik Slottner (KD).

I Stockholms stad bedrivs ungefär två tredjedelar av hemtjänsten i privat regi.

– För mig som äldreborgarråd är det viktigt att värna valfriheten. De privata utförarna gör en viktig insats för de äldre i Stockholm, och snart kommer även de kommunala utförarna åläggas liknande kvalitetskrav, avslutar Erik Slottner (KD).

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Tiger Bodlund

Maria Tiger Bodlund

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kristdemokraterna i Stockholms stadshus 076 122 99 14

Relaterade nyheter

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Kristdemokraterna i Stockholms stad vill ha ett Stockholm kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus är Erik Slottner.

Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige är Erik Slottner, Mikael Valier, Christian Carlsson, Sofia Modigh och Michaela Hollis. Ersättare är Nike Örbrink, Johanna Hedin och Ofelia Namazova.

Följ Erik Slottner på sociala medier:

Facebook: @erikslottnerkd
Instagram: @erikslottner_kd

Följ KD Stockholm på sociala medier:

Facebook: @kdstockholm
Instagram: @kdstockholm

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm
Sverige