Skip to main content

​Besök Linde AB föreslås ta över biografverksamheten i Lindesberg

Nyhet   •   Nov 06, 2018 14:21 CET

Tillväxtutskottet föreslår att ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till det kommunala bolaget Besök Linde AB. "Det känns bra att vi nu har ett förslag på en långsiktig plan som säkerställer biografen som en fortsatt mötesplats för kulturupplevelser, nöjen och ett breddat utbud av filmer", säger Kristina Öster, kulturchef, i ett pressmeddelande från Lindesbergs kommun.

- De senaste åren har det förts diskussioner om driften av en biograf ingår i det kommunala grunduppdraget. Genom att nu flytta över verksamheten i bolagsform, ser vi att verksamheten kan utvecklas och även ges ett större handlingsutrymme. Både när det gäller konkurrensfrågan och biografen som en del i den service vi erbjuder kommunens invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson, som menar att det är en utbredd missuppfattning att biografen ska läggas ned.

För att hitta nya lösningar för att fortsätta driva och utveckla biografverksamheten, påbörjades en utredning förra året. Utredningen resulterade i att tillväxtutskottet beslutade om att lägga ut biografen på entreprenad. Frågan återremitterades. Idag togs beslutet att uppdra åt Besök Linde AB att sköta upphandlingen av en framtida entreprenör.

För att en eventuell framtida entreprenör ska få chansen att jobba in sig, löper avtalstiden på fem år.

- I förslaget till kommande upphandling för vi fram att tio procent att filmerna som visas ska komma från andra länder än Sverige, Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Vi önskar också att kommunen får tillgång till tjugo dagar per år för att ta tillvara olika kulturella intressen, berättar Kristina.

Ytterligare en viktig del i verksamheten är Biogruppen. Den drivs idag som ideell ungdomsverksamhet under ledning av fritidsledare Björn Persson.

- Vi ser att det görs ett fantastiskt arbete med stort socialt engagemang från både Björn och alla ungdomar. Det vill vi fortsätta att måna om, men i vilken form arbetet ska bedrivas - behöver vi föra vidare samtal om, menar Irja.

Biografverksamheten fortsätter alltså att drivas som nu, till dess att alla praktiska bitar är på plats. Innan slutgiltigt beslut kan tas, ska förslaget upp i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och i en bolagstämma för Besök Linde AB. Tidigast kan övertagandet ske hösten 2019.

- Vi hoppas att det här förslaget på lösning innebär att vi kan fortsätta gå på bio i Lindesberg i många år till - för det är viktigt att biografen finns kvar, säger Irja.