Gå direkt till innehåll
​Besök Linde AB söker verksamhetsentreprenör för biografen i Lindesberg

Nyhet -

​Besök Linde AB söker verksamhetsentreprenör för biografen i Lindesberg

Besök Linde AB önskar anlita en verksamhetsentreprenör för biografen i Lindesberg och har nu gått ut med förfrågan om tjänstekoncession avseende biografverksamhet. Upphandlingen genomförs enligt lagen om upphandling av koncessioner med sista anbudsdag 18 september.

Den 1 november 2019 förs ansvaret för biografen i Lindesberg över till kommunala bolaget Besök Linde AB som i sin tur har fått uppdraget att anlita en verksamhetsentreprenör för biografverksamheten. I turerna hösten 2018 inför beslutet skrev Lindesbergs kommuns upphandlare Magnus Nordkvist: ”Ser man till marknadsläget idag så är tyvärr utsikterna små att hitta någon lämplig aktör som kan driva biografen vidare - men facit får man inte förrän man har konkurrensutsatt verksamheten.”

Upphandling av verksamhetsentreprenör för biografen

Nu är anbudsförfrågan gällande verksamhetsentreprenör för biografen i Lindesberg klar och publicerad på opic.com med sista anbudsdag 18 september 2019. I anbudsförfrågan anges bland annat:

 • Besök Linde AB önskar anlita en verksamhetsentreprenör för biograf i Lindesberg och önskar få era tankar, idéer och ekonomiska villkor för detta för att kunna välja en verksamhetsentreprenör.
 • Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
 • Hyresavtalet förutsätts löpa i 3 år och skall inte vara förenat med rätt till besittningsskydd. 
 • I utbudet av filmer i Lindesberg ska minst 10% av de öppna visningarna utgöras av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.
 • Lindesbergs kommun ska ha tillgång till biografen 20 dagar årligen för att kunna tillvarata olika intressen.
 • Lindesbergs kommun betalar 86.000 kr per år exkl moms för tillgång till lokalen 20 dagar per år samt de 10% av filmerna från andra länder än ovanstående.
 • Besök Linde AB kommer att säkerställa att inkomna anbud uppfyller ställda krav i anbudsförfrågan. De entreprenörer som uppfyller ovanställda krav, kommer att kallas till träff för fortsatta diskussioner.
 • Besök Linde AB, upplåter för antagen entreprenör lokaler för biograf i Lindesberg, Kristinavägen 13, Lindesberg.
 • Hyra för lokalen är 320.784:-/år exkl. moms inkl. värme. Hyra för teknisk utrustning är 100.000 kr exkl moms per år.
 • Antagen entreprenör anställer och avlönar erforderlig personal samt svarar för de förpliktelser som åvilar arbetsgivare.
 • Entreprenören förbinder sig att ge Besök Linde AB insyn i verksamheten och att tillhandahålla de uppgifter som behövs och som begärs 2 gånger/år för Besök Linde ABs kontinuerliga uppföljning av verksamheten.
 • Vid sidan av Entreprenörens egen uppföljning och utvärdering kommer Besök Linde AB att själv kontinuerligt under avtalsperioden att utvärdera och följa upp verksamheten. Utvärdering kommer att vägas in i kommande upphandlingar.
 • Om entreprenören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet innebär kommer skriftlig erinran att ske. Om entreprenören efter skriftlig erinran fortfarande inte uppfyller sina åtaganden kan avtalet komma att sägas upp med omedelbar verkan. 

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se