Gå direkt till innehåll
Varför finns inte "Miniatyrstaden Lindesberg på 20-talet” med som museum? undrar Linde Fornminnes- och Hembygdsförening.
Varför finns inte "Miniatyrstaden Lindesberg på 20-talet” med som museum? undrar Linde Fornminnes- och Hembygdsförening.

Nyhet -

​Linde Fornminnes- och Hembygdsförening om Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program

”Programmet är en önskevision som vi som arbetar aktivt inom den ideella kultursektorn anser ligga långt ifrån den verklighet vi upplever. Hur förankrat i verkligheten är programmet egentligen?”, skriver Linde Fornminnes- och Hembygdsförening i sitt remissyttrande över förslaget till Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program.

Så här skriver Linde Fornminnes- och Hembygdsförening:

1: Förslaget till Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun uttrycker en hög ambition. Programmet är en önskevision som vi som arbetar aktivt inom den ideella kultursektorn anser ligga långt ifrån den verklighet vi upplever. Hur förankrat i verkligheten är programmet egentligen? Viktigt att avstämning görs, som visar hur programmet omsätts i praktiskt arbete.

2: Att leva i ett kulturellt och socialt sammanhang är för individen det som skapar hemkänsla och ansvar för den egna hembygden. Härvidlag spelar kunskap om kulturarvet en avgörande roll. Vår förening besitter mycket goda kunskaper om den kultur och historia som rör Lindesberg. Det betonas uttryckligen i programmet att det är viktigt för att skapa social hållbarhet och god folkhälsa genom delaktighet! Vårt kulturarv och vår kulturmiljö är de lokala hembygdsföreningarnas stora arbetsområde och ett närmare samarbete mellan kommunen och vår förening skulle bägge parter tjäna på.

3: Vad gäller biografen – den digitala mötesplatsen - känns intentionen bra att det skall finnas en modern biografverksamhet med ett brett och varierat utbud. Vi menar att tillgängligheten för icke kommersiell film, opera och teater inte får minskas i förhållande till läget i dag.

4: För att ge möjlighet att visa den stora föremålssamling som hör till Lindesbergs museum är en lokal för museiverksamhet av högsta prioritet. Det känns glädjande att se skrivningen "Museiverksamheten fyller en viktig funktion och bör vara prioriterad". Till vilken glädje eller nytta har föremålssamlingen när den ligger nedpackad?

5: Angående de museer som räknas upp i förslaget ställer vi oss frågan varför "Miniatyrstaden Lindesberg på 20-talet” - som finns utställd i Blombergska gården - inte finns omnämnd. Utställningen visar en kulturhistorisk miljö av staden, som rönt stort intresse och uppskattning och som får människan att känna sin plats i historien. Utställningen har besökts av närmare 2.700 personer och 25 gruppvisningar under 2018. I programmet nämns "Lindesbergs småstadsmiljön" . Om föreningens "Miniatyrstaden Lindesberg på 20-talet" avses, varför då inte skriva det i klartext? För övrigt saknas den dessutom i den uppräkning av besöksmål som kulturenheten gör på Lindesbergs hemsida.

…..............................

Förslaget till det kulturpolitiska programmet har nu skickats ut på remiss till föreningar i Lindesbergs kommun. Remissen kommer också att läggas ut på Lindesbergs kommuns hemsida med möjlighet för allmänhet att lämna svar. Svar på remissen skickas till kommun@lindesberg.se senast den 22 februari 2019.

”Sedan kommer det kulturpolitiska programmet att bearbetas och tas med i den planerade workshop som Kommunstyrelsen ska ha den 25 februari 2019. Flera områden i det kulturpolitiska programmet berör frågor som också diskuteras utifrån servicenivåer runt om i kommunen. Alla våra program måste ha en röd tråd”, förklarar Tillväxtutskottets ordförande Irja Gustavsson (S).

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se