Gå direkt till innehåll
Magnus Storm (C) om bemannade skolbibliotek till alla elever i Lindesbergs kommun

Nyhet -

Magnus Storm (C) om bemannade skolbibliotek till alla elever i Lindesbergs kommun

Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier? Åtta politiker som deltog i samtalen om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg fick frågan - men tiden räckte inte till för dem att svara på mötet. Därför erbjuds de att svara på frågorna skriftligt genom LindeKultur.

Åtta politiker deltog på mötet:Bengt Storbacka (S); Magnus Storm (C); Hans Finckh(V); Conny Ärlerud (M); Markus Lundin (KD); Nils Detlofsson (L); Jari Mehtäläinen(SD); Inger Griberg (MP).

Så här svarar Magnus Storm (C) på frågorna:

Fråga: Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier?

  • "Idag ser jag att vi har svårt att möta upp i vad som är önskvärt gällande behörighet och öppettider. Vi måste tänka smartare och annorlunda för att tillgodose kraven utifrån de resurser som finns om vi ska uppnå en likvärdig tillgång. Lindesbergs är sett till befolkning en liten kommun, men till ytan en stor med många enheter utspridda på olika platser i kommunen vilket till viss del skapar utmaningar."

Fråga: Vilka är utmaningarna för att klara detta?

  • "Utmaningen är att vi har flera enheter som är spridda på ett geografiskt stort område, resurser, elevunderlag och befolkningsutveckling."

Fråga: Hur ska dessa utmaningar kunna lösas?

  • "Att ge intresserade pedagoger vidareutbildning och att dela på de resurser som finns/tillskapas mellan de olika skolenheterna. En större samverkan helt enkelt."

...................................

Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg

Onsdag 27 oktober firades Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek och samtal med politiker och andra intresserade. Samtalet handlade om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i alla kommunens grundskolor med Lindeskolans hedersomnämnda bibliotek som förebild.

Skolbibliotekets Dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek.

Jenny Nilsson - Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek - inledde mötet med att ge en introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.

Josefin Malefelt och Annika Parbring - skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek - presenterade hur skolbiblioteket arbetar som pedagogiskt stöd till både elever och lärare med Staffan Blixt (lärare i svenska och historia) som exempel.

Därefter blev det samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i kommunens grundskolor. I samtalet deltog även Staffan Hörnberg (gymnasiechef), Kristina Öster (kultur- och fritidschef) samt Ann-Britt Lindgren (som håller på att bygga upp det gemensamma skolbiblioteket för Lindbacka- och Brotopsskolorna).

Ämnen

Regioner

Relaterade nyheter

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se