Gå direkt till innehåll
Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.
Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.

Nyhet -

Årets skolbibliotek: Hedersomnämnande till Lindeskolan i Lindesberg

Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun. Juryns två hedersomnämnanden går till Sandsbro skola, Växjö, och Lindeskolan, Lindesberg. Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen som verkar för ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete

Lindeskolans bibliotek nominerades till Årets Skolbibliotek 2021 med följande motivering:

"Kommunala gymnasieskolan i Lindesberg har ett skolbibliotek som med stöd av skolledning och biblioteksplan har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete samt medie- och informationskunnighet. Utöver detta vill Lindeskolans Bibliotek vara Det Goda Exemplet för att visa att skolbibliotek i allmänhet och skolbibliotekarier i synnerhet finns, kan och behövs som pedagogisk resurs i kommunens grundskolor." Läs mer på lindekultur.se >>

Årets skolbibliotek 2021

I år går priset Årets skolbibliotek till ett av Linköpings skolbibliotek. I kommunen kallas de skolbibliotek man satsat extra på fokusbibliotek. På dessa finns alltid en fackutbildad bibliotekarie som arbetar integrerat med skolans pedagoger.

Juryns motivering: Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Läs mer om Årets Skolbibliotek 2021 >>

...

Skolbibliotekets Dag firas på Lindeskolans Bibliotek 


Den 27 oktober är internationella och nationella skolbiblioteksdagen som i år kommer att uppmärksammas lokalt i Lindesberg - dels genom öppet hus i Lindeskolans Bibliotek, dels genom ett öppet möte med föreläsningar och diskussioner om vikten av skolbibliotek. Syftet är att uppmärksamma skolbibliotekens roll som en integrerad del i skolans pedagogiska arbete. Läs mer på lindekultur.se >>

Ämnen

Regioner

Relaterade nyheter

Relaterade event

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se