Gå direkt till innehåll
Lindesbergs Stjärnor - en vuxenverksamhet inom Kulturskolan Garnalia som ska bära sina egna kostnader.
Lindesbergs Stjärnor - en vuxenverksamhet inom Kulturskolan Garnalia som ska bära sina egna kostnader.

Nyhet -

​Öppet brev till Irja Gustavsson och Linda Svahn om Lindesbergs Stjärnor

”Vi förstår att kommunen har begränsade medel och att politiker får göra svåra ekonomiska avväganden. Det har vi full respekt för. Det vi önskar är ett tydligt beslut som klargör resonemangen i denna kulturpolitiska fråga. Det är en viktig fråga inte bara för Lindesbergs Stjärnor utan för hela gruppen funktionsnedsatta”, skriver Johan Wennman, Christel Bjunge, Anna-Lena Persson och Jesper Hugosson (ledare för gruppen) i ett öppet brev till kommunalråden Irja Gustavsson och Linda Svahn i Lindesbergs kommun.

..........................

Till Irja Gustavsson (S) - ordförande i Tillväxtutskottet och Kommunstyrelsen

Till Linda Svahn (S) - ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lindesbergs Stjärnor är en grupp vuxna funktionsnedsatta som träffas och repeterar regelbundet sedan hösten 2010. Gruppen jobbar med musik och teater och framträder runt hela kommunen bland annat på äldreboenden. Varje år ger gruppen en större show för allmänheten dit kommunens särskolor alltid är inbjudna.

Tyvärr har gruppen de senaste åren fått problem:

  • Dels för att verksamheten är dyr för medlemmarna i gruppen vilket har att göra med kulturskolans uppdrag som riktar sig enbart till barn och ungdomar - vuxenverksamheten ska bära sina egna kostnader.
  • Dels för att några i gruppen blivit äldre och inte orkar på samma sätt som tidigare. Därför skulle vi vilja starta en anpassad ”pensionärsverksamhet” för dem, vilket även skulle öppna för en föryngring i gruppen.

Tyvärr är vi förhindrade att ta in nya medlemmar - trots att det finns många som är intresserade av att börja i stjärnorna. Situationen har blivit ohållbar.

Kulturskolans uppdrag riktar sig till barn och ungdomar - en verksamhet som subventioneras av Lindesbergs kommun. Vuxenverksamheten inom Kulturskolan ska bära sina egna kostnader.

Eftersom Lindesbergs Stjärnor räknas till vuxna ryms inte verksamheten inom Kulturskolans uppdrag. De kostnader som Kulturskolan har för verksamheten ska betalas av gruppens medlemmar. Avgiften för Lindesbergs stjärnor är 1.000 kr per deltagare per termin, vilket är mycket för denna grupp som oftast har väldigt små medel. Trots detta bär inte gruppen sina egna kostnader - och därför kan gruppen inte ta in nya medlemmar.

Kulturskolan får inte utöka en vuxenverksamhet som inte bär sina kostnader eftersom det inte ligger i Kulturskolans uppdrag.

Kulturskolans rektor Erik Lundqvist har i en tjänsteskrivelse till Barn- och utbildningsnämnden daterad 2018-05-07 lagt ett förslag för att kunna fortsätta verksamheten. Det som föreslås är:

  • Att ge Kulturskolan i uppdrag att fortsätta med befintlig grupp;
  • Att starta en ”pensionärsgrupp” inom stjärnorna;
  • En ramökning med 120.000 kronor till Kulturskolan för att bedriva verksamheten.

I förslagets konsekvensbeskrivning står. ”Förutsättning för Lindesbergs Stjärnors fortlevnad är att Kulturskolan får medel avsatta i budget.”

13 augusti 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att överlämna frågan till Tillväxtutskottet som ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Efter att frågan hamnat under Tillväxtutskottet har det vart tyst trots påstötningar från bland annat Kulturskolans rektor och Nätverket Lindekulturs nyhetskanal lindekultur.se.

Förra veckan fick lindekultur.se i mail från Irja Gustavsson följande korta besked (som enligt Irja i ett senare mail bara är ett förslag till beslut):

”Då detta handlar om en utökad verksamhet ser inte vi (Irja och Linda) att vi i dagsläget har dom ekonomiska resurserna som krävs.”

Självklart tycker vi att det är tråkigt att beslutsförslaget är negativt. Men det är två saker som gör oss extra bekymrade:

  • Citatet kan ge ett intryck av att Lindesbergs Stjärnor är en verksamhet som har ekonomiskt stöd av Lindesbergs kommun.
  • Citatet ger ett intryck av att förslaget enbart handlar om en utökad verksamhet när det i själva verket handlar om gruppens fortlevnad.

Att kommunalråd inte är insatta i alla detaljer i alla verksamheter är inte konstigt. Problematiken med att Lindesbergs Stjärnor inte ryms i Kulturskolans uppdrag gissar vi var okänt för er. Vi vet att ni både är uttalat positiva till verksamheten. Irja ser man för det mesta i publiken när Lindesbergs Stjärnor ger sina shower vilket gruppen uppskattar.

Tre kulturpolitiska alternativ att välja mellan

Som vi ser det har kommunen att välja ett av nedanstående kulturpolitiska alternativ:

  • Vuxna funktionsnedsatta kan rymmas inom Kulturskolans uppdrag (enligt förslagen i tjänsteskrivelsen).
  • Vuxna funktionsnedsatta kulturutövande kan stöttas ekonomiskt av kommunens allmänkultur.
  • Vuxna funktionsnedsattas kulturutövande ska bära sina egna kostnader (som det är nu och med de konsekvenser det kan få).

Vi förstår att kommunen har begränsade medel och att politiker får göra svåra ekonomiska avväganden. Det har vi full respekt för. Det vi önskar ett är tydligt beslut som klargör resonemangen i denna kulturpolitiska fråga. Det är en viktig fråga inte bara för Lindesbergs stjärnor utan för hela gruppen funktionsnedsatta.

Med vänliga hälsningar

Johan Wennman och Jesper Hugosson (Kulturskolan Garnalia)

Christel Bjunge och Anna-Lena Persson (Lions Club Kristina, Lindesberg)

Ledare för Lindesbergs Stjärnor

...................................

Svar på frågor om verksamheten Lindesbergs Stjärno

Ledarna för verksamheten Lindesbergs Stjärnor har skrivit ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S) om framtiden för Lindesbergs stjärnor.

Vi ser positivt på den här verksamheten och har därför redan sedan tidigare bokat ett möte med kommundirektören och berörda förvaltningschefer för att diskutera hur den här frågan ska hanteras framöver. Frågan från Kulturskolan som vi fick att ta ställning till var om det var möjligt att utöka den befintliga verksamheten. I vårt svar utgick vi från den nuvarande ekonomiska situationen men det finns inget underlag eller beslut ännu. Bakgrunden till vårt svar är också att arbetet med att ta fram kommunens budget behöver ha sin gång, det är svårt att ta ställning till utökning av verksamheter mitt i ett verksamhetsår när alla pengar redan är fördelade till olika verksamheter.

Det är lätt hänt att förvirring, osäkerhet och rykten uppstår när flera personer tolkar olika besked på olika sätt. För skapa möjlighet för en större förståelse mellan oss och ledarna för den här verksamheten har vi valt att ta initiativ till ett gemensamt samtal om Lindesbergs Stjärnor.

Irja Gustavsson (S), ordförande i kommunstyrelsen och tillväxtutskottet
Linda Svahn (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kulturskolan Garnalia

Kulturskolan Garnalia

0581-811 96
Lindesbergs Stjärnor

Lindesbergs Stjärnor

Musik-, sång- och teatergrupp
Jesper Hugosson

Jesper Hugosson

Musiker 073-642 61 50

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se