Gå direkt till innehåll
​Riksantikvarieämbetet: "Utrivning i Järle kan skada riksintresse"

Nyhet -

​Riksantikvarieämbetet: "Utrivning i Järle kan skada riksintresse"

En utrivning av Järle Kvarndamm skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att riva ut delar av vattenanläggningen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har fått in en ansökan från Naturvårdsverket om att riva delar av Järle kvarndamm från 1750-talet för att bland annat skapa bättre möjlighet till fiskväg för öring. Domstolen har bett Riksantikvarieämbetet yttra sig över ansökan, som nu publicerats på Riksantikvarieämbetets hemsida >>

Efter att ha gått igenom handlingarna och besökt riksintresset Bondebyn – Järle – Yxe, bedömer Riksantikvarieämbetet att en utrivning enligt ansökan skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset.

Andra möjligheter bör utredas

Riksantikvarieämbetet menar också att åtgärderna även måste prövas mot kulturmiljölagen och att processen därför bör pausas tills denna prövning är gjord.

I yttrandet föreslår Riksantikvarieämbetet att möjligheten att skapa en tillräckligt väl fungerande fiskväg för öring i bifåran bör utredas. Då skulle inte dammtrösklarna i huvudfåran behöva rivas och dammens vattenspegel skulle finnas kvar.

Riksintresset Bondebyn – Järle – Yxe

Bondebyn – Järle – Yxe består av ett odlingslandskap med kulturhistoriskt värdefull bergslags- och bruksbebyggelse. Där ingår bondebyn med den före detta gästgiveribyggnaden från 1800-talet, Övre och Nedre Järle med många byggnader av högt kulturhistoriskt egenvärde och lämningar efter Järle nedre bruk från 1600-talet, samt odlingsmarker längs Järleåns slingrande fåra.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se