Gå direkt till innehåll
​Länsstyrelsen klippte ned protestbanden vid Järle kvarndamm

Nyhet -

​Länsstyrelsen klippte ned protestbanden vid Järle kvarndamm

"Vid ett tillsynsbesök vid Järle kvarn upptäcktes band på bron. Länsstyrelsen bedömde att det bröt mot reservatsföreskrifterna och beslutade därför att ta bort banden", skriver Länsstyrelsen i Örebro län. "En märklig reaktion på en stillsam och lågmäld protest vid Järle kvarndamm", svarar medlemmar i Facebook-gruppen "Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn".

"Människor i hela Mellansverige är oroade för att natur- och kulturvärden ska gå förlorade för alltid, om Naturvårdsverkets planer på att riva Järle kvarndamm blir verklighet. Engagerade människor har spontant knutit band på broräcket i en stillsam och lågmäld protest. Många har också uttryckt sina åsikter på banden. Idag (10 juli) kom 4 personer från Länsstyrelsen i Örebro för att klippa bort alla band. De fick hålla på en lång stund och fyllde en hel sopsäck. Banden räddades och kommer sättas upp utanför reservatet", skriver skriver Petra Käller, Boel Johansson och Moa Rudebert - tre av (för tillfället) 2.274 medlemmar i Facebook-gruppen "Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn".

Banden som i förlängningen kunde försvåra och göra det mer riskfyllt att reglera dammluckornas höjd, enligt Johan Karlhager, enhetschef på Naturskydd vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län svarade 11 juli i ett eget pressmeddelande med rubriken "Uppsatta band på broräcke vid Järle kvarn flyttas till ny plats":

"Vid ett tillsynsbesök torsdagen den 9 juli vid Järle kvarn upptäcktes band som fästs på brokonstruktionen där dammens luckor är placerade. Länsstyrelsen bedömde att det bröt mot reservatsföreskrifterna och beslutade därför att ta bort banden. Nu kommer banden att flyttas till en ny plats utanför naturreservatet.

Besökare vid Järle kvarn har uppmanats via affischering att fästa band på bro- och dammkonstruktionen. Band har placerats i en korg på bron för att vara tillgängliga för uppsättning. De uppsatta banden upptäcktes av Länsstyrelsen som gör regelbunda tillsynsbesök vid naturreservatet.

"Det är vår skyldighet att agera om vi upptäcker att man bryter mot föreskrifterna i reservatet", säger Johan Karlhager, enhetschef på Naturskydd vid Länsstyrelsen i Örebro län. "Dessutom kan banden i förlängningen försvåra och göra det mer riskfyllt att reglera dammluckornas höjd".

"Vi har under fredagen haft en konstruktiv dialog med närboende om att hitta en alternativ plats för att uttrycka sitt stöd för bevarandet av dammkonstruktionen i Järle kvarn. Banden är sparade. Arbetet med att sätta upp banden på den nya platsen har påbörjats av närboende", enligt pressmeddelandet.

"Det är viktigt för oss att människor känner frihet att uttrycka sina åsikter. Här gjordes det dock på ett sätt som inte var förenligt med reservatsföreskrifterna. Därför känns det bra att närboende nu hittat en en ny placering”, säger Johan Karlhager.

Länsstyrelsen förvaltar, på uppdrag av Naturvårdsverket, mark och byggnader på Naturvårdsverkets fastigheter i Örebro län. Länsstyrelsens uppdrag är att förvalta innehavet utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer och se till att naturreservatsföreskrifter följs. Järle kvarn är belägen i naturreservatet Järleån, där särskilda föreskrifter gäller. Länsstyrelsen har bland annat hand om vattenregleringen vid Järle kvarn.

.................................................................................................

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se