Gå direkt till innehåll
Nya Lindbackaskolans huvudentré från Fotbollsgatan i Lindesberg.
Nya Lindbackaskolans huvudentré från Fotbollsgatan i Lindesberg.

Nyhet -

Två skolor i Lindesberg får nytt gemensamt skolbibliotek med personal

Ett nytt skolbibliotek för två skolor tar nu form i Lindesberg i en av kommunens största skolinvesteringar någonsin. Biblioteket blir gemensamt för två skolor - nybyggda Lindbacka (åk 7-9 och särskola) och tillbyggda Brotorp (åk F-6). Och förhoppningarna är stora på att det nya skolbiblioteket ska bli en pedagogisk tillgång för eleverna - totalt 1.100 i de båda skolorna.

Detta är sjätte delen i en artikelserie om skolbibliotek som pedagogisk resurs.

Nya Lindbackaskolan i Lindesberg blir klar till höstterminen 2021 och ersätter då befintliga Stadsskogsskolan som läggs ned. Tillbyggnaden av Brotorpsskolan är klar och nu pågår renovering av de gamla lokalerna för att ge plats åt alla elever från Kristinaskolan/Brotorpsskolan Södra som läggs ned vid detta läsårs slut.

Byggprojektet för totalt omkring en halv miljard kronor är en av Lindesbergs kommuns största investeringar någonsin. Lindesbergs nya skol- och idrottscentrum Lindbacka har plats för totalt 1.100 elever - samt tre idrottshallar, en ishall, en curlinghall och en utomhusarena.


Lindbackaskolans gradäng. Foto: Jenny Lind (LIBO/FALAB)

Skolbiblioteket får en central placering i nya Lindbackaskolan i anslutning till "skolans nav" med öppen gradäng för samlingar (bilden), skolornas gemensamma matsal, elevcafé och fritidsgård. Biblioteket får ett rum med bokhyllor för böcker, tidningar och digitala medier, ett arbetsrum för bibliotekarier och ett grupprum.

Det nya skolbiblioteket ersätter skolbiblioteken i Stadsskogsskolan och Brotorpsskolan - alla med mindre lokaler utan någon personal med utpekat ansvar för biblioteken.

"Ett stor lyft för både elever och lärare"

Anna Unosson - rektor för Brotorpsskolan i Lindesberg.

Att det nya biblioteket bemannas med personal blir ett stort lyft för både elever och lärare - och en möjlighet att utveckla skolbiblioteket som en pedagogisk resurs, enligt rektorerna Anna Unosson (Brotorpsskolan) och Elizabeth Falk (Stadsskogsskolan/Lindbackaskolan).

"Alla skolor är skyldiga att ha skolbibliotek. Vi vill se vårt nya skolbibliotek inte bara som en fysisk lokal utan som en pedagogisk resurs som bidrar till elevernas måluppfyllelser - därför är det viktigt att satsa på ett skolbibliotek med personal", förklarar Anna Unosson.

Brotopssskolan och Lindbackaskolan kommer att utse varsin biblioteksansvarig: "Våra skolors elever har olika behov - därför vill vi ha två personer med olika infallsvinklar som kompletterar varandra".

Initialt utser de båda skolorna varsin befintlig lärare med lämplig kompetens: "Utifrån rådande skolekonomi har vi tyvärr inga möjligheter att nyanställa fackutbildade skolbibliotekarier - men ambitionen och viljan finns", konstaterar de båda rektorerna.

"Vi vet av erfarenhet från andra skolor att ett bra och bemannat skolbibliotek är viktigt för både skolan och eleverna - och det gäller allt från att få eleverna att läsa mer böcker till att bidra till ökad måluppfyllelse".

Önskar öronmärkt budget till skolbibliotek

Förutsättningarna är de bästa tänkbara med det nya skolbiblioteket - men det kräver bibliotekspersonal med rätt kompetens och en väl fungerande samverkan med övrig personal för att integrera biblioteket i den pedagogiska verksamheten.

Rektorernas önskemål är en centralt öronmärkt budget för bemannade skolbibliotek: "Vi på skolorna har en tight budget där vi hela tiden har en balansgång mellan vad vi är skyldiga att ha och vad vi skulle vilja erbjuda våra elever", förklarar Anna Unosson.

Skollagen innehåller kravet på skolbibliotek till alla elever - men friheten är stor när det gäller att tolka vad som är skolbibliotek. Det innebär exempelvis att vissa skolor i Lindesbergs kommun inte har något eget skolbibliotek - bara "ett i korridoren" eller tillgång till ett närliggande folkbibliotek med begränsade öppettider.

I utredningen "Skolbibliotek för bildning och utbildning" föreslås åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever - från förskoleklass till gymnasieskolan - likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

"Vi följer hur det går med utredningen och får anpassas utifrån vad som bestäms framåt", säger Anna Unosson.

Men just nu handlar det mest om att komma igång med verksamheten i de nya lokalerna som ska vara klara till höstterminen 2021. "Vi tittar på kompletterande inredning, vi ska flytta alla böcker från de andra skolbiblioteken och vi ska utse vilka som ska vara ansvariga för det nya skolbiblioteket".


Läs mer om skolbygget i Lindesberg >>

...........................................

Skolbibliotek för bildning och utbildning


Delbetänkandet för Stärkta skolbibliotek - som utredaren Gustav Fridolin presenterade i januari 2021 - innehåller förslag för att elever ska få en likvärdig tillgång till en kvalitativ skolbiblioteksverksamhet.

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
  • Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Läs hela utredningen >>

...........................................

Tidigare publicerade artiklar i serien om skolbibliotek som pedagogisk resurs:


1: Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun
En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram. Det handlar om en revidering av den nuvarande Biblioteksplan 2017- 2020 som gäller både folkbibliotek (tillväxtnämndens uppdrag) och skolbibliotek (barn- och utbildningsnämndens uppdrag). I biblioteksplanen heter det bland annat att skolbibliotekens främsta uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse. Läs mer på lindekultur.se >>

2: "Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan"

En ny reviderad biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram - en gemensam för både folkbibliotek och skolbibliotek. "Glöm inte skolbiblioteken som en pedagogisk resurs med välutbildad personal, ändamålsenliga lokaler och en tillräcklig mediebudget för alla elever", manar Jenny Nilsson - utredare på Svensk Biblioteksförening med särskilt ansvar för skolbiblioteksfrågan. Läs mer på lindekultur.se >>

3: Så vill Skolinspektionen att ett skolbibliotek ska fungera

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om hur skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Som vägledning har Skolinspektionen tagit fram ett verktyg till stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket ska fungera - och en checklista till stöd för att utveckla verksamheten. Läs mer på lindekultur.se >>

4: Årets skolbibliotek - en utmärkelse som visar de bästa exemplen
Priset Årets skolbibliotek är en utmärkelse som visar de bästa exemplen bland skolbibliotek i Sverige sedan 1994. Utmärkelsen delas ut Nationella Skolbiblioteksgruppen som verkar för ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete. Gemensamt för de vinnande biblioteken är att de har stöd och engagemang från skolledningen och ett bra samarbete med lärarna. Läs mer på lindekultur.se >>

5: Lindeskolans bibliotek i Lindesberg - en pedagogisk resurs för både elever och lärare
Skolbiblioteket på Lindeskolan - Lindesbergs kommuns gymnasieskola - är en pedagogisk resurs för både elever och lärare med utbildade skolbibliotekarier. "Vi fungerar som en integrerad verksamhet i skolans pedagogiska arbete i nära samarbete med lärarna", förklarar Annika Parbring och Josefin Malefelt - skolans bibliotekarier som formulerat en egen biblioteksplan för Lindeskolan. Läs mer på lindekultur.se >>

Ämnen

Regioner

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se