Gå direkt till innehåll
​Utökat anslag för mer kultur till varenda unge i Örebro län

Nyhet -

​Utökat anslag för mer kultur till varenda unge i Örebro län

Region Örebro län utökar anslaget med en miljon kronor till ”KulturKraft – för varenda unge” (tidigare Kulturgaranti Örebro län) som ska öka tillgången till professionell kultur inom förskola, skola och gymnasium i hela Örebro län.

Att få ta del av kulturella upplevelser och själv få uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Undersökningar visar dock att barn och unga i länet har olika möjligheter att ta del av kultur i skolan, beroende på var i länet de bor och i vilken skola eller klass de går i. Med detta som bakgrund har Region Örebro län tagit fram en modell för alla barns rätt till kultur - ”KulturKraft – för varenda unge” (tidigare Kulturgaranti Örebro län).

”Barn och unga är ett självklart fokus för offentligt finansierad kultur i hela länet. Genom att tidigt komma i kontakt med och uppleva olika professionella kulturella uttryck ges möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Där är skolan en viktig arena”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande från Region Örebro län.

Modellen ”KulturKraft – för varenda unge” ska öka tillgången till professionell kultur inom förskola, skola och gymnasium. Den ska även bygga på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.

"KulturKraft – för varenda unge" är ett konkret förslag på hur arbetet kan organiseras och finansieras. Just nu pågår arbete med att informera om och implementera modellen med Linda Gustafsson som projektledare.

Ömsesidigt åtagande och delat ansvar

Modellen bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer. Kulturutbudet kommer att samordnas av Region Örebro län och kommunen/den enskilda huvudmannen utser en kultursamordnare samt kulturombud på varje förskola/skola. För att ta del av stödet åtar sig kommunen/enskild huvudman att ta fram en barnkulturplan. Region Örebro län subventionerar kulturupplevelserna/aktiviteterna med en KulturPeng och kommunen/enskild huvudman matchar upp med motsvarande finansiering.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se