Gå direkt till innehåll
Sydvästlänken äntligen driftsatt

Pressmeddelande -

Sydvästlänken äntligen driftsatt

Den 27 juli sattes SydVästlänken i drift – sex år efter planerad driftstart. Med en förbättrad överföringskapacitet mellan norr och söder kan en del av prisskillnaderna för elkonsumenter jämnas ut. Dessutom väntas även SydVästlänken bidra till att uppsatta klimatmål kan nås när nya delar av samhället elektrifieras.

Projektet SydVästlänken har drivits av Svenska Kraftnät (SVK) på uppdrag av regeringen med målet att förbättra överföringskapaciteten mellan norr och söder, för att på så vis minska prisskillnaderna på el i landet. Som Kundkraft rapporterade om tidigare i år har projektet innehållit många förseningar, men nu sex år efter planerad driftstart är äntligen SydVästlänken i kommersiell drift. Kostnaden för projektet landade på 7,3 miljarder kronor och är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet genom tiderna.

Glädjande besked för konsumenter i söder
Med SydVästlänken i drift är det många konsumenter i södra Sverige som pustar ut. Konsumenter i söder har i flera års tid betalat mycket mer för sin el jämfört med konsumenter i norr, vilket väckt starka reaktioner. Att SydVästlänken nu är igång beräknas bidra till minskade prisskillnader i landet då överföringskapaciteten stärkts, och enligt SVK förväntas överföringskapaciteten öka med 25% från mellersta till södra Sverige.

- Eftersom den största delen av Sveriges elproduktion sker i norr och det största elbehovet finns i söder är det otroligt viktigt att vi har en fungerande elöverföring. Med SydVästlänken kan alltså elförsörjningen tryggas i södra Sverige, berättar Kajsa Sundqvist.

  Viktig för att nå klimatmål
  Förutom minskade prisskillnader i landet är SydVästlänken en viktig del för att kunna nå de uppsatta klimatmålen. Med ett ökat elbehov i samhället, framförallt inom transport och industri, är det av yttersta vikt att elnätet förstärks och byggs ut. Regeringen planerar därför fortsatt upprustning och stora investeringar i elnätet, och beloppet SVK väntas investera i elnätet uppgår till 23,3 miljarder kronor fram till år 2024.

  - Det här ett glädjande besked för tusentals elkonsumenter i södra Sverige som under nästan tio år har haft högre elpriser än övriga landet. Denna skillnad kommer inte helt elimineras men varje sparad krona är givetvis välkommen. Att konsumenterna får tillgång till renare el som produceras i Sverige och minskar behovet av att importera el som generera utsläpp är lika viktigt som priset. Vi ser effekterna som utsläppen har på miljön över hela världen, att minska klimatavtrycken handlar om att både göra vad man kan på individnivå men också ställa krav på att få bra förutsättningar genom rätt infrastruktur, Ssäger Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.-

   • Slipp förhandla
   • Nytt elavtal varje år
   • Inga fasta avgifter
   • Bara grön el

   För mer information: www.kundkraft.se

   Kontakter

   Kajsa Sundqvist

   Kajsa Sundqvist

   Presskontakt Elrådgivare
   Anders Kaijser

   Anders Kaijser

   Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

   Relaterat innehåll

   Kundkraft Sverige

   Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

   Kundkraft använder bara grön el
   Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

   Automatisk omförhandling varje år
   Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

   Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

   För mer information: www.kundkraft.se

   Kundkraft
   Vastra jarnvagsgatan 21
   105 18 Stockholm
   Sverige