Gå direkt till innehåll
Rekordhöga elpriser - så ska du tänka kring elavtalet

Pressmeddelande -

Rekordhöga elpriser - så ska du tänka kring elavtalet

Att elpriserna har ökat ordentligt i hela landet under sommaren har knappast undgått någon. I elområde 4 var elpriset den 16 augusti det högsta som någonsin uppmätts sedan elmarknaden avreglerades år 1996. Med ökande elpriser och en elmarknad som blir alltmer oförutsägbar, hur ska man då tänka som konsument vad gäller elavtalet?

Elpriset har fortsatt öka under augusti efter den kraftiga prisuppgång som skedde i juli. I hela landet har elpriserna varit betydligt högre än under samma period ifjol och många elkonsumenter med rörligt elpris har reagerat på den senaste elfakturan. Spotpriset under juli 2020 låg som lägst på 8,91 öre/kWh i elområde 1 och som högst på 24,59 öre/kWh i elområde 4. I år noterades spotpriset i juli som lägst i elområde 1 på 52,11 öre/kWh och som högst i elområde 4 på 70,81 öre/kWh vilket visar på en stor prisskillnad. Med skenande elpriser mitt i sommaren är det många som funderar kring prisutvecklingen i höst och hur man bör tänka kring elavtalet.

Fast eller rörligt elpris?
En vanligt förekommande fråga på Kundkrafts medlemsservice den senaste tiden är om det är läge att binda sitt elavtal på fast elpris nu när elpriset är så högt, eller om det är lämpligt att ha ett rörligt elpris. För den som står inför ett val av elavtal i höst kan det vara klokt att se över detta och Kundkraft hjälper gärna till med tips och råd kring hur du kan tänka. Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft, berättar:

- Jag tycker det första man ska göra är att se över sin elförbrukning. För den som har hög elförbrukning blir det mer märkbart när elpriset går upp om man väljer ett avtal med rörligt elpris. Om man har hög förbrukning enskilda månader, och priset samtidigt går upp samma månader, kan det bli dyr elfaktura för dessa månader. Ett elavtal med fast pris kan vara en trygghet för att undvika sådana pristoppar . Men just nu bör man även väga in att man isåfall binder vid en tidpunkt när elpriset är väldigt högt , vilket kan vara värt att ta med i sitt beslut, säger Kajsa Sundqvist.

  För den som tvärtom har en lägre elförbrukning kan ett avtal med rörligt elpris vara ett bättre alternativ på sikt. Även om de rörliga elpriserna är höga för närvarande blir det inte lika stora överraskningar på elfakturan om man använder mer sparsamt med el, jämfört med den som har en högre elförbrukning.

  - Som elrådgivare är det givetvis svårt att säga att det ena är bättre än det andra när det kommer till fast eller rörligt elpris eftersom prisutvecklingen är väldigt oförutsägbar just nu. Historiskt har det funnits perioder där fast pris har varit mer lönsamt åtföljt av perioder då rörligt pris varit bäst för konsumenten, berättar Kajsa Sundqvist.

   Större prisvariationer allt vanligare
   Något som har märkts av allt tydligare den senaste tiden är att elpriset varierar betydligt mer. När större delar av energiproduktionen i landet blir mer beroende av väder och vind blir också förutsägbarheten lägre. Under sommaren har de kraftiga ökningarna av elpriset framförallt berott på en lägre överföringskapacitet på grund av renoveringsarbeten i elnätet, men även på grund av underhåll i kärnkraften som lett till minskad produktion vilket du kan läsa mer om i vår tidigare artikel här. Förutom det har vädret spelat in då det varit väldigt varmt, blåst lite och även varit ett visst underskott på nederbörd, något som påverkat elproduktionen i vind-och vattenkraften.

   - Eftersom Sveriges energiproduktion är i en fas där kärnkraft ersätts av mer förnybar energi blir det också större variationer i elpriset. De stora skillnaderna i pris månad för månad bidrar till en oro hos många konsumenter. Att vara beredd på fortsatt stora prisvariationer är något vi behöver ställa oss in på tror jag. Efter sommarens höga elpriser finns än så länge inga direkta indikationer på att priset är påväg ner. Prognosen för september är alltså att elpriset fortsatt ligger kvar på högre nivåer än vad vi vanligtvis har för årstiden, säger Kajsa Sundqvist.

    Påverka din elförbrukning
    Att elpriset inte går att påverka är en sak, men det man som konsument kan ta kontroll över är sin elförbrukning. Att tänka på alternativa lösningar för uppvärmning av hemmet, till exempel genom att investera i en luftvärmepump eller jord-eller bergvärme går det att sänka sin elförbrukning. Även mindre åtgärder som att använda lågenergilampor, inte ha apparater i standby-läge och att täta fönster och dörrar gör skillnad på elförbrukningen på sikt.

    - Det är lätt att tro att man inte kan påverka sin elförbrukning alls, men där vill jag verkligen poängtera att det går att se skillnad även på de mindre åtgärderna, avslutar Kajsa Sundqvist.

    I Kundkrafts app kan du enkelt följa din elförbrukning i realtid och samtidigt få en jämförelse på din elförbrukning gentemot tidigare månader. På så vis kan du enklare förutse dina kommande elkostnader. På Kundkrafts hemsida här hittar du även nio enkla energispartips. Vilken blir din nästa åtgärd för att minska din elförbrukning?

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.-

    • Slipp förhandla
    • Nytt elavtal varje år
    • Inga fasta avgifter
    • Bara grön el

    För mer information: www.kundkraft.se

    Kontakter

    Kajsa Sundqvist

    Kajsa Sundqvist

    Presskontakt Elrådgivare
    Anders Kaijser

    Anders Kaijser

    Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

    Relaterat innehåll

    Kundkraft Sverige

    Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

    Kundkraft använder bara grön el
    Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

    Automatisk omförhandling varje år
    Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

    Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

    För mer information: www.kundkraft.se

    Kundkraft
    Vastra jarnvagsgatan 21
    105 18 Stockholm
    Sverige