Gå direkt till innehåll
2020-01-13 Boksamtal: Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans (Foto: Ylva Nordin)
2020-01-13 Boksamtal: Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans (Foto: Ylva Nordin)

Boksamtal i biblioteket: Till bildningens försvar – av och med Sverker Sörlin

Tid 13 Januari 2020 17:30 – 19:00

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Drottninggatan 95 B Stockholm

Till bildningens försvar.

Den svåra konsten att veta tillsammans

Bildning har varit ett centralt begrepp i det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700-talets upplysning. Bildningen gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Den har blivit än mer viktig i en tid när mörka skuggor drar över världen, när sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans.

Välkommen till ett boksamtal på KSLA med professor Sverker Sörlin, som tillsammans med förre akademisekreteraren Åke Barklund samtalar om bland annat den roll en institution som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien kan ha i förhållande till den utvidgade roll som Sverker Sörlin ger begreppet bildning.

Ingen avgift men obligatorisk anmälan senast 12 januari.

Begränsat antal platser.

Till information på KSLA:s hemsida.

Kategorier

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm