Gå direkt till innehåll

Inte av bröd och brädor allena – ett samtal om skönhetens betydelse i landskapet

Tid 28 Mars 2012 17:00 – 20:00

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare? Varmt välkomna till ett samtal om skönhetens betydelse i landskapet! Jenny Jewert har på uppdrag av KSLA:s kommitté för hållbar utveckling skrivit ”Inte av bröd och brädor allena”, en essä som tar läsaren på besök till Frödings landskap, pittoreska fjällmiljöer och soptippar som förvandlats till populära utflyktsmål. • Vad är vacker natur? Ligger skönheten i betraktarens öga, eller har landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- och agrarhistorikern och konstnären tolkningsföreträde? • Är vi biologiskt programmerade att tilltalas av vissa miljöer eller växlar våra landskapspreferenser lika kvickt som modet inom konfektion och inredning? • Hur har vår syn på vad som är vackra landskap förändrats över tid? Efter författarens presentation och reflexioner från tre inbjudna kommentatorer inbjuds deltagarna att delta i samtalet, som kommer att spänna över många spännande frågeställningar och historiska, filosofiska och evolutionsbiologiska perspektiv. Jenny Jewert är skribent och journalist med inriktning mot vetenskap, miljö och politik; Nils Uddenberg är professor och författare; Carola Wingren är professor i landskapsarkitektur vid SLU, Alnarp och Mats Rosenberg är kommunbiolog i Örebro kommun http://www.ksla.se/aktivitet/inte-av-brod-och-brador-allena-ett-samtal-om-skonhetens-betydelse-i-landskapet/

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712