Gå direkt till innehåll
Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion. Foto: Jake Gard.
Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion. Foto: Jake Gard.

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Tid 29 September 2016 09:30 – 16:00

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Klimatavtalet från Paris 2015 har placerat begreppet anpassning tydligare på agendan. Vi börjar med det globala perspektivet för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi vill belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner. Välkommen! http://bit.ly/klimatanpass

Kategorier

Kontakter

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Linda Cederlund

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden