Gå direkt till innehåll

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

Tid 27 Mars 2012 14:00 – 17:00

Plats KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

Seminarium och boksläpp! Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen. Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda. Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att beställa till specialpris i samband med seminariet. http://www.ksla.se/aktivitet/landskap-for-mangbruk-vad-kan-vi-lara-av-england/

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712