Gå direkt till innehåll
2017-05-03 Landskapsforum 2017. Foto: Henrik Sendelbach (CC BY-SA 3.0)
2017-05-03 Landskapsforum 2017. Foto: Henrik Sendelbach (CC BY-SA 3.0)

Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering

Tid 3 Maj 2017 10:00 – 4 Maj 2017 15:00

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Helhetssyn för hållbara lösningar! Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas. Här vill vi dela kunskap och erfarenheter, lyfta intressanta exempel och bygga broar mellan olika aktörer. Avgift: 1500:-. Anm senast 18 april. Välkommen! http://bit.ly/landskapsforum2017

Kategorier

Kontakter

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Linda Cederlund

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade event

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden